Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Multimedia (Utara) (Nama Lama : Kolej Latihan Telekom (Utara))
Alamat : Jalan Lumba Kuda
34672 Taiping
Perak.
No Tel : 05-809 9601/9311
No Faks : 05-809 9605
E-Mel : johari@tm.com.my
Laman Web : www.mmc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A1075)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 14/04/2004 - 13/04/2009
2 Diploma In Multimedia (Business Computing) Secara Kerjasama Dengan UNIMAS
(A3588)
Diploma 93 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 24/03/2008
3 Diploma Kejuruteraan (Telekomunikasi)
(A7029)
Diploma 92 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/08/2009
4 Diploma Pengurusan Dengan Multimedia
(A8703)
Diploma 94 345 (Management and Administration) Mulai 11/02/2010
5 Diploma Pemasaran dengan Multimedia
(A8704)
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) Mulai 13/06/2011
6 Diploma Perakaunan
Nama Lama : Diploma Perakaunan dengan Multimedia
(A8721)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/11/2011
7 Diploma in Creative New Media
(A8705)
Diploma 91 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 16/11/2012
 
CetakCetak