Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Multimedia (Utara) (Nama Lama : Kolej Latihan Telekom (Utara))
Alamat : Jalan Lumba Kuda
34672 Taiping
Perak.
No Tel : 05-809 9601/9311
No Faks : 05-809 9605
E-Mel : johari@tm.com.my
Laman Web : www.mmc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A1075)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 14/04/2004 - 13/04/2009
2 Diploma In Multimedia (Business Computing) Secara Kerjasama Dengan UNIMAS
(A3588)
93 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/03/2008
3 Diploma Kejuruteraan (Telekomunikasi)
(A7029)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/08/2009
4 Diploma Pengurusan
Nama Lama : Diploma Pengurusan dengan Multimedia
(A8703)
94 345 (Management and Administration) Mulai 11/02/2010
5 Diploma Pemasaran dengan Multimedia
(A8704)
92 342 (Marketing and Advertising) Mulai 13/06/2011
6 Diploma Perakaunan
Nama Lama : Diploma Perakaunan dengan Multimedia
(A8721)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/11/2011
7 Diploma in Creative New Media
(A8705)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/11/2012
 
CetakCetak