Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Multimedia (Nama Lama : Kolej Latihan Telekom)
Alamat : Jalan Gurney Kiri
54100 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
No Tel : 03-2020 1230
No Faks : 03-2698 2733
E-Mel : zarah@mmc.mmu.edu.my
Laman Web : www.mmc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Multimedia (Perniagaan Dan Pengkomputeran)
(AL0001)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 01/03/2000 - 28/02/2005
2 Diploma Teknologi Multimedia
(AL0002)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 01/03/2000 - 28/02/2005
3 Diploma Pemasaran Dengan Multimedia
(A1102)
94 342 (Marketing and Advertising) 29/09/2004 - 28/09/2009
4 Diploma Pengurusan Dengan Multimedia
(A1103)
94 345 (Management and Administration) 29/09/2004 - 28/09/2009
5 Diploma Multimedia (Pengkomputeran Perniagaan) Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A1104)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 01/10/2004 - 30/09/2009
6 Diploma Teknologi Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A1105)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 01/10/2004 - 30/09/2009
7 Diploma Sains Komputer
(A1125)
92 481 (Computer Science) 27/11/2004 - 26/11/2009
8 Diploma Teknologi (Kejuruteraan Telekomunikasi)
(A1126)
92 523 (Electronics and Automation) 27/11/2004 - 26/11/2009
9 Diploma in Multimedia (Business Computing) secara kerjasama dengan UNIMAS
(A7531)
93 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 17/02/2009
10 Diploma Komunikasi Mudahalih & Wayarles
(A7598)
91 481 (Computer Science) Mulai 23/04/2009
11 Diploma Perakaunan
Nama Lama : Diploma Perakaunan Dengan Multimedia
(A7597)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 16/06/2009
12 Diploma Kreatif Media Baru
(A7980)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/08/2009
13 Diploma Pemasaran dengan Multimedia
(A8606)
94 342 (Marketing and Advertising) Mulai 29/09/2009
14 Diploma Pengurusan
Nama Lama : Diploma Pengurusan dengan Multimedia
(A8605)
93 345 (Management and Administration) Mulai 29/09/2009
15 Diploma in Multimedia Technology secara kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A7532)
93 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 01/10/2009
16 Diploma Kejuruteraan (Telekomunikasi)
Nama Lama : Diploma Teknologi (Kejuruteraan Telekomunikasi)
(A7905)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/11/2009
17 Diploma Kejuruteraan Perisian
(MQA/FA1453)
90 481 (Computer Science) Mulai 03/03/2015
 
CetakCetak