Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Yayasan Pelajaran Johor (Nama Lama : Kolej Islam Johor)
Alamat : Sekolah Pengurusan dan Sains Sosial
Jalan Ahad, Kampung Ungku Mohsin
80350 Johor Bahru
Johor.
No Tel : 07-232 4217
No Faks : 07-235 7101
E-Mel : kpypj@kpypj.edu.my
Laman Web : www.kpypj.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Sains Komputer
(A0755)
30 481 (Computer Science) 12/04/2003 - 11/04/2008
2 Sijil Rekabentuk Dalaman
(A9417)
52 581 (Architecture and town planning) Mulai 10/01/2012
3 Diploma Pengajian Islam (Ekonomi Islam)
(A1367)
91 221 (Religion) 19/08/2005 - 18/08/2010
4 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UITM)
(A6896)
95 340 (Business and Administration) 15/09/2006 - 14/09/2011
5 Diploma Perakaunan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A6895)
95 344 (Accounting and Taxation) 15/09/2006 - 14/09/2011
6 Diploma Perbankan Islam
(A6116)
96 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 30/05/2008
7 Diploma Pengajian Islam (Ekonomi Islam)
(A3605)
95 221 (Religion) 19/08/2010 - 23/02/2012
8 Diploma Pengajian Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(MQA/FA1558)
91 345 (Management and Administration) Mulai 15/09/2011
9 Diploma Perakaunan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(MQA/FA1559)
99 344 (Accounting and Taxation) Mulai 15/09/2011
10 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A9415)
92 581 (Architecture and town planning) Mulai 10/01/2012
11 Pra Perdagangan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A11724)
16/17 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/02/2012
 
CetakCetak