Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Islam Antarabangsa
Alamat : No. 1, Jalan 31/10A
Taman Batu Muda
68100 Kuala Lumpur
WP Kuala Lumpur.
No Tel : 03-6187 6900
No Faks : 03-6184 1900
E-Mel : info@iic.edu.my
Laman Web : www.iic.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Asas Pentadbiran Perniagaan
(A0555)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) 17/08/2002 - 16/08/2007
2 Sijil Teknologi Komputer
(A0554)
Sijil 50 481 (Computer Science) 17/08/2002 - 16/08/2007
3 Sijil Pentadbiran Perniagaan
(A7370)
Sijil 50 345 (Management and Administration) 17/08/2007 - 16/02/2013
4 Sijil Teknologi Maklumat
(A7371)
Sijil 50 481 (Computer Science) 17/08/2007 - 16/08/2012
5 Sijil Teknologi Maklumat
(MQA/FA2223)
Sijil 60 481 (Computer Science) Mulai 08/08/2012
6 Sijil Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA2224)
Sijil 60 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 16/08/2012
7 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A0551)
Diploma 92 345 (Management and Administration) 17/08/2002 - 16/08/2007
8 Diploma Sains Komputer
(A0553)
Diploma 92 481 (Computer Science) 17/08/2002 - 16/08/2007
9 Diploma Teknologi Maklumat
(A0552)
Diploma 92 481 (Computer Science) 17/08/2002 - 16/08/2007
10 Diploma in Islamic Early Childhood Education
(A5866)
Diploma 93 143 (Training for Pre-school Teachers) 01/12/2006 - 31/08/2012
11 Diploma Perakaunan
(A5274)
Diploma 93 344 (Accounting and Taxation) 01/12/2006 - 31/05/2012
12 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A7369)
Diploma 92 345 (Management and Administration) 17/08/2007 - 16/02/2013
13 Diploma Sains Komputer
(A7373)
Diploma 92 481 (Computer Science) 17/08/2007 - 16/02/2013
14 Diploma Teknologi Maklumat
(A7372)
Diploma 92 481 (Computer Science) 17/08/2007 - 16/02/2013
15 Diploma Pengurusan Pejabat Dan Kesetiausahaan
(A8692)
Diploma 92 346 (Secretarial and Office Work) Mulai 16/11/2009
16 Diploma Pengajian Islam Dan Sains Kontemporari
(A8693)
Diploma 92 221 (Religion) Mulai 02/02/2010
17 Diploma Perakaunan
(A11089)
Diploma 92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 01/06/2012
18 Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-kanak
(A11184)
Diploma 92 143 (Training for Pre-school Teachers) Mulai 01/09/2012
19 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA2238)
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 17/02/2013
20 Diploma Sains Komputer
(MQA/FA2240)
Diploma 92 481 (Computer Science) Mulai 17/02/2013
21 Diploma Teknologi Maklumat
(MQA/FA2239)
Diploma 92 481 (Computer Science) Mulai 17/02/2013
22 Diploma Multimedia dengan Animasi
(MQA/FA0651)
Diploma 92 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 02/07/2013
23 Diploma Perbankan dan Kewangan Islam
(MQA/FA0649)
Diploma 92 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 10/07/2013
24 Diploma Pengurusan Pemasaran
(MQA/FA0650)
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) Mulai 19/07/2013
25 Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A8643)
Sarjana Muda 115 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 05/11/2009
26 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia
(A8644)
Sarjana Muda 114 481 (Computer Science) Mulai 09/11/2009
 
CetakCetak