Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Dar al-Hikmah
Alamat : Sungai Ramal Dalam
43000 Kajang
Selangor.
No Tel : 03-8925 2392
No Faks : 03-8925 2477
E-Mel : info@hikmah.edu.my
Laman Web : www.hikmah.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Perguruan Pra Sekolah
(A1258)
95 143 (Training for preschool teachers) 20/09/2005 - 19/09/2010
2 Diploma Psikologi
(A0614)
95 311 (Psychology) 10/12/2001 - 09/12/2006
3 Diploma Perakaunan
(A0613)
95 344 (Accounting and Taxation) 01/07/2002 - 30/06/2007
4 Diploma Pengajian Syariah
(A0612)
95 221 (Religion) 24/09/2002 - 23/09/2007
5 Diploma Usuluddin
(A1021)
95 221 (Religion) 21/12/2004 - 20/12/2009
6 Diploma Kaunseling
(A1259)
95 762 (Social work and counselling) 21/08/2006 - 20/08/2011
7 Diploma Pengajian Islam (Muamalat)
(A1564)
95 221 (Religion) 21/08/2006 - 20/08/2011
8 Diploma Perakaunan
(A6519)
95 344 (Accounting and Taxation) 01/07/2007 - 30/09/2013
9 Diploma Pengajian Syariah
(A7311)
91 221 (Religion) Mulai 24/09/2007
10 Diploma Psikologi
(A7310)
95 311 (Psychology) Mulai 24/09/2007
11 Diploma Usuluddin
(A7312)
92 221 (Religion) Mulai 21/12/2009
12 Diploma Kaunseling
(MQA/FA2241)
91 762 (Social work and counselling) Mulai 21/08/2011
13 Diploma Perakaunan
(MQA/FA2639)
95 344 (Accounting and Taxation) Mulai 01/10/2013
 
CetakCetak