Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR Kota Bharu)
Alamat : Bangunan KUB, Lot 37, Seksyen 16
Jalan Sultan Ibrahim, Peti Surat 387
15050 Kota Bharu
Kelantan.
No Tel : 09-747 0515
No Faks : 09-746 2748
E-Mel : ittarkb@tm.net.my
Laman Web : www.unitar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A0171)
89 345 (Management and Administration) 09/03/2000 - 08/03/2005
2 Diploma Perakaunan
(A0332)
89 344 (Accounting and Taxation) 31/05/2001 - 30/05/2006
3 Diploma Teknologi Maklumat
(A0333)
91 481 (Computer Science) 31/05/2001 - 30/05/2006
4 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A1237)
91 345 (Management and Administration) 09/03/2005 - 08/03/2010
 
CetakCetak