Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Putra (Nama Lama : Institut Putra (Melaka))
Alamat : Lot 1838, Mukim Bukit Katil
75450 Ayer Keroh
Malacca.
No Tel : 06-231 6826
No Faks : 06-231 7537
E-Mel : study@iputra.edu.my
Laman Web : www.iputra.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan
(A6266)
Sijil 60 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 16/11/2009
2 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A6265)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 20/01/2009
3 Diploma Perakaunan
(MQA/FA0138)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/03/2014
4 Bachelor Of Science In Business Administration Secara Kerjasama 4+0 Dengan Troy State University, USA
(A0695)
Sarjana Muda 130 345 (Management and Administration) Mulai 18/04/2005
5 Bachelor Of Science In Business Administration 4+0 Secara Kerjasama Dengan Troy University, USA
(A10456)
Sarjana Muda 130 345 (Management and Administration) Mulai 18/04/2010
 
CetakCetak