Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Pengurusan Penerbangan
Alamat : No. 20, 22 & 24, Aras Bawah & Aras 1, Jalan 4/12B
Seksyen 4 Tambahan
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor.
No Tel : 03-8926 5337
No Faks : 03-8926 6337
E-Mel : info@aviationtraining.com.my
Laman Web : www.aviationtraining.com
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengurusan Penerbangan
(A8212)
91 840 (Transport services) Mulai 20/07/2009
2 Diploma Pengurusan Operasi Penerbangan
(A9901)
90 345 (Management and Administration) Mulai 14/04/2011
3 Diploma Pengurusan Penerbangan dan Pelancongan
(A9902)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 27/02/2012
4 Diploma Pengurusan Pejabat
(A10246)
93 345 (Management and Administration) Mulai 07/05/2013
5 Diploma Pengurusan Kewangan Penerbangan
(MQA/FA0565)
93 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 18/06/2014
 
CetakCetak