Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Sentral Pulau Pinang (Nama Lama : Kolej Teknologi Sentral Pulau Pinang)
Alamat : Menara Sentral, No. 3 Penang Street
10200 Georgetown
Penang.
No Tel : 04-262 1888
No Faks : 04-263 6368
E-Mel : ask@sentral.edu.my
Laman Web : www.sentral.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Certified Accounting Technician (CAT)
(A8802)
60 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/04/2009
2 Sijil Perniagaan Teknologi Maklumat
(MQA/FA2666)
61 481 (Computer Science) Mulai 21/05/2014
3 Diploma Teknologi Maklumat secara kerjasama dengan NIIT, India
(A8153)
89 481 (Computer Science) Mulai 23/07/2010
4 Diploma Pengajian Perniagaan
(A6499)
90 340 (Business and Administration) Mulai 16/08/2010
5 Diploma Teknologi Sistem Komputer
(MQA/FA2665)
91 481 (Computer Science) Mulai 21/08/2014
6 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)-Professional Scheme
(A7875)
121 344 (Accounting and Taxation) Mulai 31/05/2011
7 Bachelor of Science (Honours) in Computing 3+0 in collaboration with University of Wales, UK
(MQA/FA0227)
120 481 (Computer Science) Mulai 30/10/2012
8 Bachelor of Arts (Hons) Business Management 3+0 in collaboration with University of Wales, UK
(MQA/FA0228)
120 345 (Management and Administration) Mulai 30/05/2013
 
CetakCetak