Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti KPJ Healthcare (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Alamat : Lot PT 17010
Persiaran Seriemas, Kota Seriemas
71800 Nilai
Negeri Sembilan.
No Tel : 06-794 2630
No Faks : 06-794 2662
E-Mel : -
Laman Web : www.kpjuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asasi Sains
(MQA/FA1678)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/04/2013
2 Operating Department Practice Course secara kerjasama dengan Liverpool John Moores University, UK
(A1378)
71 723 (Nursing and caring) 30/05/2007 - 31/10/2012
3 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran untuk Jururawat Profesional
(A11420)
20 723 (Nursing and caring) 26/04/2011 - 25/04/2014
4 Diploma Kejururawatan
(A0652)
99 723 (Nursing and caring) 19/10/2004 - 18/10/2009
5 Diploma Pengimejan Perubatan
(A7073)
106 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 16/06/2009
6 Diploma Kejururawatan
(A9236)
114 723 (Nursing and caring) 19/10/2009 - 18/10/2014
7 Diploma Farmasi
(A7906)
103 727 (Pharmacy) Mulai 05/05/2010
8 Diploma Fisioterapi
(A8169)
97 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 05/05/2010
9 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
112 723 (Nursing and caring) 19/10/2014 - 18/10/2017
10 Diploma Lanjutan Kejururawatan Perbidanan
(MQA/FA1638)
49 723 (Nursing and caring) 19/06/2014 - 18/06/2017
11 Sijil Perawatan Pediatrik
(A8094)
30 723 (Nursing and caring) 22/12/2008 - 21/06/2014
12 Sijil Perawatan Renal
(A8093)
30 723 (Nursing and caring) 22/12/2008 - 21/12/2013
13 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
41 723 (Nursing and caring) 06/02/2013 - 05/02/2015
14 Sijil Kejururawatan Renal
(MQA/FA3870)
23 723 (Nursing and caring) 22/12/2013 - 21/12/2016
15 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
20 723 (Nursing and caring) 26/04/2014 - 25/04/2016
16 Sijil Kejururawatan Pediatrik
(MQA/FA3871)
25 723 (Nursing and caring) 22/06/2014 - 21/12/2016
17 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
32 723 (Nursing and caring) 06/08/2015 - 05/08/2018
 
CetakCetak