Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Teknologi Inovasi Mutiara (Nama Lama : Institut Elektronik (Perak))
Alamat : Level 11, Menara Kinta
No.28, Jalan Tun Sambathan
30000 Ipoh
Perak.
No Tel : 05-249 9901
No Faks : 05-249 9904
E-Mel : enquiry@mutiara.edu.my
Laman Web : www.mutiara.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 GCE 'A' Level
(A2777)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/11/2007
2 Diploma Kejuruteraan Teknologi Dalam Komputer
(A6650)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 13/11/2007
3 Diploma Kejuruteraan Teknologi Penyelenggaraan Automotif
(A6651)
92 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 13/11/2007
 
CetakCetak