Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Sains Dan Teknologi Melaka (MiCoST)
Alamat : Blok A, M1-1-1, Kompleks Yayasan Belia Sedunia
Hang Tuah Jaya, Lebuh Ayer Keroh
75450 Melaka
Malacca.
No Tel : 06-232 9172
No Faks : 06-232 5368
E-Mel : jamal@micost.edu.my
Laman Web : www.micost.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Farmasi Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A6951)
Diploma 93 727 (Pharmacy) Mulai 13/04/2009
2 Diploma Farmasi
(MQA/FA0188)
Diploma 94 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2013
 
CetakCetak