Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Sains Dan Teknologi Melaka (MiCoST)
Alamat : 1) Blok A, M1-1-1, Kompleks Yayasan Belia Sedunia
Hang Tuah Jaya, Lebuh Ayer Keroh
75450 Ayer Keroh
Malacca.

2) Business City Street, MITC City
75450 Ayer Keroh
Malacca.
No Tel : 06-288 3126
No Faks : 06-288 3135
E-Mel : info@micost.edu.my
Laman Web : www.micost.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Farmasi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A6951)
95 727 (Pharmacy) Mulai 13/04/2009
2 Diploma Farmasi
(MQA/FA0188)
96 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2013
3 Diploma Pengajian Perniagaan
(MQA/FA0805)
94 340 (Business and Administration) Mulai 07/03/2014
4 Diploma Pengurusan Pejabat
(MQA/FA0807)
95 346 (Secretarial and office work) Mulai 07/03/2014
5 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA0804)
94 345 (Management and Administration) Mulai 21/03/2014
6 Diploma Perakaunan
(MQA/FA0806)
95 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/02/2015
 
CetakCetak