Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Negeri Kampus Chedang
Alamat : Lot 437, Lorong Sri Kenanga
Taman Bukit Chedang, Jalan Dato' Bandar Tunggal
70300 Seremban
Negeri Sembilan.
No Tel : 06-767 4048
No Faks : 06-767 5048
E-Mel : kns2@kolejnegeri.edu.my
Laman Web : www.kolejnegeri.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Senibina Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7167)
92 581 (Architecture and town planning) Mulai 13/10/2008
2 Diploma Teknologi Maklumat
(A6687)
92 481 (Computer Science) Mulai 11/12/2008
3 Diploma Teknologi Elektrik Kuasa Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A9293)
91 522 (Electricity and Energy) Mulai 19/01/2009
4 Diploma Teknologi Mekanikal Lukisan Rekabentuk Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A9292)
91 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 19/01/2009
5 Diploma Teknologi Elektronik Industri secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia
(A10680)
91 523 (Electronics and Automation) 21/09/2009 - 31/12/2012
6 Diploma Pengurusan Perhotelan
(A7102)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 03/11/2010
7 Diploma Senibina Landskap
(A7524)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 12/11/2010
8 Diploma Teknologi Mekanikal (Automotif) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia
(A7168)
97 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 19/12/2010 - 30/11/2014
9 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A5017)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 31/05/2011
10 Diploma Pengurusan Teknologi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A5016)
95 345 (Management and Administration) Mulai 31/05/2011
11 Diploma Seni Kulinari
(A8500)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 13/06/2011
12 Diploma Teknologi Senibina
(A8352)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 13/10/2011
13 Diploma Teknologi Elektrik
(A8353)
91 522 (Electricity and Energy) Mulai 09/08/2012
14 Diploma Teknologi Automotif
(A10885)
90 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 27/01/2015
 
CetakCetak