Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Victoria
Alamat : Lot 468-7B Hingga 7E
Jalan Ipoh
51200 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
No Tel : 03-4043 1168
No Faks : 03-4043 8168
E-Mel : stanleyyap@apland.com.my
Laman Web : www.vic.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Operasi Pelancongan
(A9844)
60 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 30/10/2012
2 Sijil Pengurusan Hotel dan Katering
(A9485)
60 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/11/2012
3 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A1708)
90 345 (Management and Administration) Mulai 16/06/2006
4 Diploma Pengurusan Hotel & Katering
(A7910)
94 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/08/2010
5 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A9954)
90 345 (Management and Administration) Mulai 16/06/2011
6 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
(A10908)
96 481 (Computer Science) Mulai 07/08/2012
7 Diploma in Accountancy
(A11183)
93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/12/2013
 
CetakCetak