Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
German-Malaysian Institute (GMI)
Alamat : Jalan Ilmiah
Taman Universiti
43000 Kajang
Selangor.
No Tel : 03-9286 1707
No Faks : 03-9286 1707
E-Mel : enquiry@gmi.edu.my
Laman Web : www.gmi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Elektronik Industri (Elektronik & Teknologi Maklumat)
(A5003)
98 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/11/2006
2 Diploma Elektronik Industri (Instrumentasi Proses & Kawalan)
(A5002)
99 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/11/2006
3 Diploma Elektronik Industri (Mekatronik)
(A5001)
104 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/11/2006
4 Diploma Teknologi Pengeluaran (Teknologi Acuan & Perkakasan)
(A5004)
106 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/11/2006
5 Diploma Teknologi Pengeluaran (Teknologi Acuan)
(A5005)
106 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/11/2006
6 Diploma Rekabentuk Produk Dan Pembuatan
(A7165)
104 214 (Design) Mulai 06/02/2009
7 Diploma Keselamatan Rangkaian
(A7166)
99 481 (Computer Science) Mulai 24/02/2009
8 Diploma dalam Teknologi Kejituan Pemesinan CNC
(A7164)
105 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 01/11/2010
9 General Certificate of Education - Advanced Level (GCE 'A' Level) in collaboration with University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES), U.K
(A7643)
45 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 11/11/2011
 
CetakCetak