Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB)
Alamat : Bangunan Tahfiz, Kompleks Masjid Negeri Pulau Pinang
Jalan Air Hitam
11400 Georgetown
Penang.
No Tel : 04-835 1688
No Faks : 04-835 1689
E-Mel : farhan@kitab.edu.my
Laman Web : www.kitab.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Syariah
(A6171)
93 221 (Religion) Mulai 25/09/2007
2 Diploma Tahfiz Al-Quran
(A6327)
97 221 (Religion) Mulai 14/04/2008
3 Diploma Kewangan
(A8304)
98 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 27/02/2012
 
CetakCetak