Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint (Cawangan Kuala Terengganu) (Nama Lama : Kolej Teknologi Cosmopoint Cawangan Kuala Terengganu)
Alamat : No. 61, (Tingkat 1-4)
Jalan Sultan Ismail
20200 Kuala Terengganu
Terengganu.
No Tel : 09-631 2223
No Faks : 09-631 2225
E-Mel : rohana.mamat@cosmopoint.com.my
Laman Web : www.cosmopoint.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Maklumat
(A6231)
95 481 (Computer Science) Mulai 15/06/2007
2 Diploma E-Perniagaan
(A6234)
93 340 (Business and Administration) Mulai 20/06/2007
3 Diploma Aplikasi Multimedia
(A6232)
95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 14/07/2007
4 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A6233)
95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 14/07/2007
5 Diploma E-Kesetiausahaan
(A6235)
93 346 (Secretarial and office work) Mulai 13/08/2007
6 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A10041)
93 345 (Management and Administration) Mulai 13/01/2012
 
CetakCetak