Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pelaburan PNB
Alamat : Level 36, Menara PNB 201-A
Jalan Tun Razak
50400
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
No Tel : 03-2050 5641
No Faks : 03-2050 5270
E-Mel : pnb-i@pnb.com.my
Laman Web : www.pnb.com.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Graduate Diploma Of Applied Finance And Investment In Collaboration With Financial Services Institute Of Australasia (GDAFI)
(A6808)
12 343 (Finance, banking, insurance) 02/03/2007 - 31/08/2008
2 Graduate Diploma Of Applied Finance In Collaboration With Kaplan Professional, Australia (GDAF)
(A6808)
12 343 (Finance, banking, insurance) 01/09/2008 - 01/03/2012
 
CetakCetak