Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampus Perak
Alamat : Jalan Universiti
Bandar Barat
31900 Kampar
Perak.
No Tel : 03-9086 0288
No Faks : 03-9019 8832
E-Mel : lohsy@utar.edu.my
Laman Web : www.utar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sastera
(A1521)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 13/02/2006 - 12/02/2011
2 Program Asas Sains
(A1740)
54 010 (Basic / broad, general programmes) 13/07/2006 - 12/07/2011
3 Kursus Persediaan Bidang Sastera
(A10335)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/02/2011
4 Program Asas Sains
(A10336)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/07/2011
5 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
(A1446)
104 526 (Civil Engineering) 18/09/2006 - 17/09/2011
6 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengiklanan
(A4116)
102 342 (Marketing and Advertising) 24/04/2007 - 23/04/2012
7 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
(A4119)
104 442 (Chemistry) 24/04/2007 - 23/04/2012
8 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Komputer
(A4841)
105 481 (Computer Science) 24/04/2007 - 23/04/2012
9 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran (Kepujian)
(A4113)
105 342 (Marketing and Advertising) 22/05/2007 - 21/11/2012
10 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A4840)
108 345 (Management and Administration) 22/05/2007 - 21/11/2012
11 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan dan Kewangan
(A4118)
108 343 (Finance, banking, insurance) 22/05/2007 - 21/11/2012
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) Psikologi
(A4114)
110 311 (Psychology) 22/05/2007 - 21/05/2012
13 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Kewangan
(A4839)
105 314 (Economics) 23/10/2007 - 22/05/2013
14 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa Inggeris
(A5857)
105 224 (Other Languages) Mulai 24/04/2008
15 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biokimia
(A6170)
123 421 (Biology and biochemistry) Mulai 20/10/2008
16 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Bioperubatan
(A6169)
103 421 (Biology and biochemistry) Mulai 27/11/2008
17 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Komunikasi dan Jaringan
(A6629)
123 481 (Computer Science) Mulai 27/11/2008
18 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
(A7216)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/05/2009
19 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Kewartawanan
(A7907)
121 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/08/2010
20 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Perhubungan Awam
(A7908)
121 342 (Marketing and Advertising) Mulai 06/08/2010
21 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A7942)
120 345 (Management and Administration) Mulai 06/08/2010
22 Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) Perakaunan
(A7943)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/08/2010
23 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(A7930)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/08/2010
24 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Tionghua
(A7909)
124 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 06/08/2010
25 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
(A7932)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/08/2010
26 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A7931)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/08/2010
27 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A9423)
123 545 (Applied science) Mulai 20/09/2010
28 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
(A9323)
124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2014
29 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Binaan
(A9827)
123 526 (Civil Engineering) Mulai 18/03/2012
30 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengiklanan
(A10234)
121 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/04/2012
31 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
(A9661)
123 442 (Chemistry) Mulai 24/04/2012
32 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Komputer
(A10192)
124 481 (Computer Science) Mulai 24/04/2012
33 Sarjana Muda Pemasaran (Kepujian)
(A10332)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 22/05/2012
34 Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) Psikologi
(A10064)
124 311 (Psychology) Mulai 22/05/2012
35 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikrobiologi
(A10758)
123 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/11/2012
36 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A10331)
120 345 (Management and Administration) Mulai 22/11/2012
37 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan dan Kewangan
(A10330)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 22/11/2012
38 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Statistik dan Penyelidikan Operasi
(A10094)
123 462 (Statistics) Mulai 18/12/2012
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Alam Sekitar
(A10337)
129 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2017
40 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pendidikan Bahasa Inggeris
(A11023)
122 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 21/03/2013
41 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) Ekonomi Kewangan
(A10245)
120 314 (Economics) Mulai 23/05/2013
42 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Perkapalan Antarabangsa
(A10759)
123 840 (Transport services) Mulai 11/07/2013
43 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Industri
(A10744)
130 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
44 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petrokimia
(A10344)
130 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2016
45 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Pertanian
(MQA/FA0657)
123 621 (Crop and livestock production) Mulai 21/04/2014
46 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
(MQA/FA4541)
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2019
47 Sarjana Sains
(A11039)
Tiada jam kredit bergraduat 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 21/12/2010
48 Sarjana Falsafah (Sains Sosial)
(A9923)
NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 28/03/2011
49 Sarjana Sains (Sains Komputer)
Nama Lama : Sarjana Sains Komputer
(A11054)
NA 481 (Computer Science) Mulai 02/08/2011
50 Sarjana Sains Kejuruteraan
(A11098)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 09/03/2012
51 Sarjana Falsafah
(A10012)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 20/03/2012
52 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Elektronik)
(MQA/FA1536)
40 523 (Electronics and Automation) Mulai 14/03/2014
53 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Korporat)
(MQA/FA2308)
48 345 (Management and Administration) Mulai 07/05/2014
54 Sarjana Psikologi (Psikologi Industri & Organisasi)
(MQA/FA3161)
42 311 (Psychology) Mulai 19/12/2014
55 Doktor Falsafah (Sains)
(A11018)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 20/05/2011
56 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(A11097)
NA 481 (Computer Science) Mulai 26/11/2012
57 Doktor Falsafah
(A10011)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 12/12/2013
58 Doktor Falsafah (Sains Sosial)
(A10033)
NA 226 (Philosophy and Ethics) Mulai 15/05/2014
59 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
(A11099)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 31/10/2014
 
CetakCetak