Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Islam Sains & Teknologi (Nama Lama : Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam)
Alamat : Lot 1798-1800, Mukim Telong, Kandis
16300 Bachok
Kelantan.
No Tel : 09-778 7323
No Faks : 09-778 7333
E-Mel : info@kist.edu.my
Laman Web : www.kist.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pembantu Kesihatan Awam
(A9454)
Sijil 50 853 (Community Sanitation Services) Mulai 10/01/2011
2 Diploma Pengajian Syariah
(A1761)
Diploma 99 221 (Religion) 27/02/2007 - 26/02/2012
3 Diploma Psikologi
(A1762)
Diploma 91 311 (Psychology) 27/02/2007 - 26/02/2012
4 Diploma Pembantu Perubatan
(A6087)
Diploma 95 723 (Nursing and Caring) 01/02/2008 - 31/01/2013
5 Diploma Radiografi Diagnostik
(A6107)
Diploma 100 725 (Medical Diagnostic and Treatment Technology) Mulai 01/02/2008
6 Diploma Kejururawatan
(A5936)
Diploma 98 723 (Nursing and Caring) 28/05/2008 - 27/01/2014
7 Diploma Sains Senaman Dan Sukan
(A8290)
Diploma 93 813 (Sports) Mulai 20/07/2010
8 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A8237)
Diploma 94 725 (Medical Diagnostic and Treatment Technology) Mulai 02/12/2010
9 Diploma Kesihatan Persekitaran
(A8565)
Diploma 98 853 (Community Sanitation Services) Mulai 14/02/2011
10 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A8291)
Diploma 94 862 (Occupational Health and Safety) Mulai 29/04/2011
11 Diploma Pembantu Farmasi
(A8236)
Diploma 94 727 (Pharmacy) Mulai 29/04/2011
12 Diploma Fisioterapi
(A8427)
Diploma 95 726 (Therapy and Rehabilitation) Mulai 10/08/2011
13 Diploma Terapi Cara Kerja
(A8566)
Diploma 100 726 (Therapy and Rehabilitation) Mulai 28/12/2011
14 Diploma Pengajian Syariah
(A10250)
Diploma 97 221 (Religion) Mulai 27/02/2012
15 Diploma Psikologi
(A10251)
Diploma 91 311 (Psychology) Mulai 27/02/2012
16 Diploma Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan Halal
(A9501)
Diploma 95 541 (Food Processing) Mulai 03/04/2012
17 Diploma Pembantu Perubatan
(A11228)
Diploma 98 722 (Medical Services) 01/02/2013 - 31/01/2016
18 Diploma Kejururawatan
(A11227)
Diploma 106 723 (Nursing and Caring) 28/05/2013 - 27/05/2016
 
CetakCetak