Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Teknologi & Profesional (Nama Lama : Kolej Teknologi dan Profesional Indera Kayangan)
Alamat : 40, KM 5, Jalan Kangar - Padang Besar
01000 Kangar
Perlis.
No Tel : 04-977 9177
No Faks : 04-977 1200
E-Mel : ktp@ktp.edu.my
Laman Web : www.ktp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengurusan Hotel & Pelancongan
(A5254)
Diploma 91 811 (Hotel, Restaurant and Catering) 11/01/2007 - 10/01/2012
2 Diploma Teknologi Industri (Elektronik) Dan Pendidikan
(A5257)
Diploma 104 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/01/2007
3 Pentadbiran Sistem Maklumat Tahap 4 (MLVK)
(A3776)
Diploma 15 duty dan 51 task mengikut NOSS dari MLVK 322 (Library, Information, Archive) 16/01/2007 - 15/01/2012
4 Diploma Teknologi Multimedia
(A5252)
Diploma NA 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 18/03/2008
5 Diploma Teknologi Mekanikal (Gas)
(A8242)
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 25/08/2009
6 Diploma Farmasi
(A8240)
Diploma 99 727 (Pharmacy) Mulai 09/08/2010
7 Diploma Pengurusan Hotel dan Restoran
(A9328)
Diploma 91 811 (Hotel, Restaurant and Catering) Mulai 23/08/2011
8 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A10237)
Diploma 94 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 11/10/2011
9 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A10065)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2011
10 Diploma Perakaunan
(A10066)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/11/2011
11 Diploma Pengurusan Hotel dan Pelancongan
(A10720)
Diploma 91 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 11/01/2012
12 Diploma Kejururawatan
(A9451)
Diploma 100 723 (Nursing and Caring) 11/09/2012 - 10/09/2017
 
CetakCetak