Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Multimedia (Timur)
Alamat : Kompleks Telekom Medan Jaya
20990 Marang
Terengganu.
No Tel : 09-616 2551
No Faks : 09-616 2529
E-Mel : nasir@mmc.mmu.edu.my
Laman Web : www.mmc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Multimedia (Business Computing) Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A3608)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 21/12/2006 - 20/12/2011
2 Diploma in Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak
(A3609)
Diploma 94 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 05/01/2007 - 04/01/2012
3 Diploma Teknologi (Kejuruteraan Telekomunikasi)
(A7050)
Diploma 92 523 (Electronics and Automation) Mulai 05/09/2008
4 Diploma Pemasaran dengan Multimedia
(A8695)
Diploma 94 342 (Marketing and Advertising) Mulai 04/04/2012
5 Diploma Pengurusan dengan Multimedia
(A8694)
Diploma 94 345 (Management and Administration) Mulai 04/04/2012
 
CetakCetak