Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Murni (Nama Lama : Kolej Kejururawatan Murni)
Alamat : No. 1, Persiaran Timur
Off Presint 17
62200
Wilayah Persekutuan Putrajaya.
No Tel : 03-8928 0503
No Faks : 03-8928 0504
E-Mel : ridzwan@murni.edu.my
Laman Web : www.murni.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejururawatan
(A5040)
107 723 (Nursing and caring) 04/09/2006 - 03/09/2011
2 Diploma Kejururawatan
(A10900)
103 723 (Nursing and caring) 04/09/2011 - 11/03/2015
3 Diploma Pembantu Perubatan
(A11116)
97 722 (Medical Services) 30/06/2013 - 30/06/2016
4 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5362)
106 723 (Nursing and caring) 12/03/2015 - 11/03/2018
 
CetakCetak