Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Pengajian Tinggi ATC (ATC College) (Nama Lama : Kolej Pendidikan Tinggi Kemayan (Kemayan ATC Kuala Lumpur))
Alamat : Tingkat 1-6, Bangunan Tunas Utama
Jalan Petaling
50000 Kuala Lumpur
WP Kuala Lumpur.
No Tel : 03-2031 0266
No Faks : 03-2031 0261
E-Mel : atckem@po.jaring.my
Laman Web : www.atc2u.com
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan
(A10975)
Sijil 51 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 30/12/2011
2 Diploma Pengurusan
(A5496)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 18/08/2009
3 Diploma Pemasaran
(A11235)
Diploma 90 342 (Marketing and Advertising) Mulai 05/11/2012
4 Sijil Amalan Guaman
(A7550)
Sijil Siswazah 50 380 (Law) Mulai 22/07/2010
5 Bachelor Of Law (External) University Of London, UK
(A1543)
Sarjana Muda 105 380 (Law) 27/02/2006 - 26/02/2011
6 Ijazah Sarjana Muda Jurispruden (Program Luaran) Universiti Malaya
(A1544)
Sarjana Muda 105 380 (Law) Mulai 28/02/2006
7 Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (External) University of London (UOL)
(A11234)
Sarjana Muda 129 380 (Law) Mulai 27/02/2011
8 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Pengurusan secara kerjasama 3+0 dengan St. Mary's University College, London
(MQA/FA1016)
Sarjana Muda 121 345 (Management and Administration) Mulai 23/05/2014
9 A Level University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES)
(A1852)
- 63 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 18/08/2011
 
CetakCetak