Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Ranaco Education and Training Institute (RETI)
Alamat : Lot 4568, Kawasan Perindustrian Jakar II
24000 Kemaman
Terengganu.
No Tel : 09-850 3160
No Faks : 09-858 4623
E-Mel : writetous@reti.edu.my
Laman Web : www.reti.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Marine Cargo Surveying
(A1641)
Diploma 93 840 (Transport Services) 11/05/2006 - 10/05/2011
2 Diploma Pengurusan Maritim
(A1642)
Diploma 93 840 (Transport Services) 11/05/2006 - 10/11/2012
3 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
(A1643)
Diploma 93 862 (Occupational Health and Safety) 14/04/2007 - 13/04/2012
4 Diploma Sistem Pengurusan Risiko Gabungan
(A1640)
Diploma 93 343 (Finance, Banking, Insurance) 14/04/2007 - 13/04/2012
5 Diploma Kejuruteraan Teknologi Maritim
(A6606)
Diploma 94 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 24/11/2008
6 Diploma Logistik dan Rangkaian Bekalan
(A8790)
Diploma 92 840 (Transport Services) Mulai 25/06/2010
7 Diploma Pengurusan Hotel
(A8665)
Diploma 93 811 (Hotel, Restaurant and Catering) Mulai 17/08/2010
8 Diploma Perakaunan
(A7071)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/08/2010
9 Diploma in Marine Cargo Surveying
(A10687)
Diploma 93 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 11/05/2011
10 Diploma Kejuruteraan Lepas Pantai
(A8989)
Diploma 99 520 (Engineering and Engineering Trades (Broad Programmes)) Mulai 19/10/2011
11 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A10688)
Diploma 93 862 (Occupational Health and Safety) Mulai 14/04/2012
12 Diploma Sistem Pengurusan Gabungan
(A10686)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 14/04/2012
13 Diploma Pengurusan Maritim
(A10100)
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 11/11/2012
14 Diploma Pengajian Nautika
(A11417)
Diploma 96 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 03/01/2013
 
CetakCetak