Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Ranaco Education and Training Institute (RETI)
Alamat : Lot 4568, Kawasan Perindustrian Jakar II
24000 Kemaman
Terengganu.
No Tel : 09-850 3160
No Faks : 09-858 4623
E-Mel : writetous@reti.edu.my
Laman Web : www.reti.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Marine Cargo Surveying
(A1641)
93 840 (Transport Services) 11/05/2006 - 10/05/2011
2 Diploma in Marine Cargo Surveying
(A1641)
93 840 (Transport Services) 11/05/2006 - 10/05/2011
3 Diploma Pengurusan Maritim
(A1642)
93 840 (Transport Services) 11/05/2006 - 10/11/2012
4 Diploma Pengurusan Maritim
(A1642)
93 840 (Transport Services) 11/05/2006 - 10/11/2012
5 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
(A1643)
93 862 (Occupational Health and Safety) 14/04/2007 - 13/04/2012
6 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
(A1643)
93 862 (Occupational Health and Safety) 14/04/2007 - 13/04/2012
7 Diploma Sistem Pengurusan Risiko Gabungan
(A1640)
93 343 (Finance, Banking, Insurance) 14/04/2007 - 13/04/2012
8 Diploma Sistem Pengurusan Risiko Gabungan
(A1640)
93 343 (Finance, Banking, Insurance) 14/04/2007 - 13/04/2012
9 Diploma Kejuruteraan Marin
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Teknologi Maritim
(A6606)
94 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 24/11/2008
10 Diploma Kejuruteraan Marin
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Teknologi Maritim
(A6606)
94 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 24/11/2008
11 Diploma Logistik dan Rangkaian Bekalan
(A8790)
92 840 (Transport Services) Mulai 25/06/2010
12 Diploma Logistik dan Rangkaian Bekalan
(A8790)
92 840 (Transport Services) Mulai 25/06/2010
13 Diploma Pengurusan Hotel
(A8665)
93 811 (Hotel, Restaurant and Catering) Mulai 17/08/2010
14 Diploma Pengurusan Hotel
(A8665)
93 811 (Hotel, Restaurant and Catering) Mulai 17/08/2010
15 Diploma Perakaunan
(A7071)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/08/2010
16 Diploma Perakaunan
(A7071)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/08/2010
17 Diploma in Marine Cargo Surveying
(A10687)
93 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 11/05/2011
18 Diploma in Marine Cargo Surveying
(A10687)
93 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 11/05/2011
19 Diploma Kejuruteraan Lepas Pantai
(A8989)
99 520 (Engineering and Engineering Trades (Broad Programmes)) Mulai 19/10/2011
20 Diploma Kejuruteraan Lepas Pantai
(A8989)
99 520 (Engineering and Engineering Trades (Broad Programmes)) Mulai 19/10/2011
21 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A10688)
93 862 (Occupational Health and Safety) Mulai 14/04/2012
22 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A10688)
93 862 (Occupational Health and Safety) Mulai 14/04/2012
23 Diploma Sistem Pengurusan Gabungan
(A10686)
90 345 (Management and Administration) Mulai 14/04/2012
24 Diploma Sistem Pengurusan Gabungan
(A10686)
90 345 (Management and Administration) Mulai 14/04/2012
25 Diploma Pengurusan Maritim
(A10100)
93 345 (Management and Administration) Mulai 11/11/2012
26 Diploma Pengurusan Maritim
(A10100)
93 345 (Management and Administration) Mulai 11/11/2012
27 Diploma Pengajian Nautika
(A11417)
96 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 03/01/2013
28 Diploma Pengajian Nautika
(A11417)
96 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) Mulai 03/01/2013
 
CetakCetak