Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
Alamat : Bandar Seri Iskandar
31750 Tronoh
Perak.
No Tel : 05-368 8000
No Faks : 05-365 4082
E-Mel : utp@petronas.com.my
Laman Web : www.utp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas
(A4231)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/09/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
(A0019)
171 523 (Electronics and Automation) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A0018)
171 524 (Chemical and Process) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A0020)
171 521 (Mechanics and Metal Work) 01/11/1999 - 31/10/2004
5 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat
(A0060)
159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
6 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A0021)
159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
(A0963)
171 526 (Civil Engineering) 07/04/2004 - 06/04/2009
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5618)
171 523 (Electronics and Automation) 14/09/2006 - 13/09/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A5616)
171 524 (Chemical and Process) 14/09/2006 - 13/09/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A5617)
173 521 (Mechanics and Metal Work) 14/09/2006 - 13/09/2011
11 Bachelor of Information Technology (Hons) Information Technology and Communication Technology
(A5621)
120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
12 Bachelor of Technology (Hons) Business Information System
(A5620)
120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A5619)
139 526 (Civil Engineering) 01/01/2008 - 31/12/2009
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A11323)
135 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2010
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1840)
145 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2012
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2012
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A7502)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2012
19 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A10778)
122 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
20 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A10779)
122 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A10849)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
22 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Petroleum Geosains
(A9560)
135 544 (Mining and extraction) Mulai 26/11/2012
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1866)
141 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2013
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2013
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
141 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2013
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(MQA/FA3980)
135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA3981)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2018
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA3982)
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
136 544 (Mining and extraction) 01/01/2014 - 31/12/2016
30 Master of Science (Msc) in Chemical Engineering
(A0304)
NA 524 (Chemical and Process) 01/08/2004 - 31/07/2009
31 Master of Science (Msc) in Electrical and Electronics Engineering
(A0310)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/08/2004 - 31/07/2009
32 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Petroleum
(A1518)
40 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2005
33 MSc in Mechanical Engineering
(A1519)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 13/02/2006 - 12/02/2011
34 Master of Science (MSc) in Information Technology
(A2416)
NA 481 (Computer Science) 15/11/2006 - 14/11/2011
35 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Integrasi Proses
(A4369)
40 524 (Chemical and Process) Mulai 27/08/2007
36 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Kejuruteraan Awam (Dengan Penyelidikan)
(A8417)
NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
37 Ijazah Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A7175)
69 443 (Earth Science) Mulai 10/07/2008
38 Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A7926)
NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/08/2009
39 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
(A7925)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 18/08/2009
40 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A11414)
42 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2010
41 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A8316)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
42 Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A8318)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
43 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan dan Penyelenggaraan Aset
(A7736)
42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/12/2010
44 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
(A8048)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 13/02/2011
45 Sarjana Sains Kawalan Proses Termaju
(A8222)
44 524 (Chemical and Process) Mulai 23/05/2011
46 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
(A8533)
NA 481 (Computer Science) Mulai 15/11/2011
47 Sarjana Sains Kejuruteraan Sistem Elektronik
(A7735)
42 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/01/2012
48 Sarjana Falsafah Pengurusan
(MQA/FA2159)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 04/09/2014
49 Sarjana Sains
(MQA/FA2064)
NA 545 (Applied science) Mulai 24/09/2014
50 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Awam
(A8421)
NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
51 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Kimia
(A8418)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 23/06/2008
52 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
(A8422)
NA 481 (Computer Science) Mulai 25/08/2009
53 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A8420)
NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 26/08/2009
54 Doktor Falsafah Kejuruteraan Petroleum
(A8317)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
55 Doktor Falsafah Petroleum Geosains
(A8319)
NA 544 (Mining and extraction) Mulai 20/04/2011
56 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
(A8419)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 24/11/2011
 
CetakCetak