Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
Alamat : Bandar Seri Iskandar
31750 Tronoh
Perak.
No Tel : 05-368 8000
No Faks : 05-365 4082
E-Mel : utp@petronas.com.my
Laman Web : www.utp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas
(A4231)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 13/09/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
(A0019)
Sarjana Muda 171 523 (Electronics and Automation) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A0018)
Sarjana Muda 171 524 (Chemical and Process) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A0020)
Sarjana Muda 171 521 (Mechanics and Metal Work) 01/11/1999 - 31/10/2004
5 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat
(A0060)
Sarjana Muda 159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
6 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A0021)
Sarjana Muda 159 481 (Computer Science) 01/11/1999 - 31/10/2004
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
(A0963)
Sarjana Muda 171 526 (Civil Engineering) 07/04/2004 - 06/04/2009
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5618)
Sarjana Muda 171 523 (Electronics and Automation) 14/09/2006 - 13/09/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A5616)
Sarjana Muda 171 524 (Chemical and Process) 14/09/2006 - 13/09/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A5617)
Sarjana Muda 173 521 (Mechanics and Metal Work) 14/09/2006 - 13/09/2011
11 Bachelor of Information Technology (Hons) Information Technology and Communication Technology
(A5621)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
12 Bachelor of Technology (Hons) Business Information System
(A5620)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 12/10/2006 - 11/10/2011
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A5619)
Sarjana Muda 139 526 (Civil Engineering) 01/01/2008 - 31/12/2009
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A11323)
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2010
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1840)
Sarjana Muda 145 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2012
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2011 - 31/12/2012
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A7502)
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2012
19 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A10778)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
20 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A10779)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 12/10/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A10849)
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
22 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Petroleum Geosains
(A9560)
Sarjana Muda 135 544 (Mining and Extraction) Mulai 26/11/2012
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A1866)
Sarjana Muda 141 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2013
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A10850)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2013
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A10851)
Sarjana Muda 141 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2013
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(MQA/FA3980)
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2015
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(MQA/FA3981)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 - 31/12/2015
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA3982)
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2015
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum
(MQA/FA2510)
Sarjana Muda 136 544 (Mining and Extraction) 01/01/2014 - 31/12/2016
30 Master Of Science (Msc) In Chemical Engineering
(A0304)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) 01/08/2004 - 31/07/2009
31 Master Of Science (Msc) In Electrical And Electronics Engineering
(A0310)
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 01/08/2004 - 31/07/2009
32 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Petroleum
(A1518)
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2005
33 MSc in Mechanical Engineering
(A1519)
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) 13/02/2006 - 12/02/2011
34 Master of Science (MSc) in Information Technology
(A2416)
Sarjana NA 481 (Computer Science) 15/11/2006 - 14/11/2011
35 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Integrasi Proses
(A4369)
Sarjana 36 524 (Chemical and Process) Mulai 27/08/2007
36 Ijazah Sarjana Sains (MSc) Kejuruteraan Awam (Dengan Penyelidikan)
(A8417)
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
37 Ijazah Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A7175)
Sarjana 69 443 (Earth Science) Mulai 10/07/2008
38 Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A7926)
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/08/2009
39 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
(A7925)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 18/08/2009
40 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A11414)
Sarjana 42 524 (Chemical and Process) Mulai 01/08/2010
41 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum
(A8316)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
42 Sarjana Sains Petroleum Geosains
(A8318)
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
43 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan dan Penyelenggaraan Aset
(A7736)
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 09/12/2010
44 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
(A8048)
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 13/02/2011
45 Sarjana Sains Kawalan Proses Termaju
(A8222)
Sarjana 44 524 (Chemical and Process) Mulai 23/05/2011
46 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
(A8533)
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 15/11/2011
47 Sarjana Sains Kejuruteraan Sistem Elektronik
(A7735)
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 11/01/2012
48 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Awam
(A8421)
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) Mulai 23/06/2008
49 Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Kimia
(A8418)
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 23/06/2008
50 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
(A8422)
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 25/08/2009
51 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A8420)
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 26/08/2009
52 Doktor Falsafah Kejuruteraan Petroleum
(A8317)
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 02/11/2010
53 Doktor Falsafah Petroleum Geosains
(A8319)
Ijazah Kedoktoran NA 544 (Mining and Extraction) Mulai 20/04/2011
54 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
(A8419)
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 24/11/2011
 
CetakCetak