Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej UNITI
Alamat : Kompleks UNITI, Pasir Panjang
71250 Port Dickson
Negeri Sembilan.
No Tel : 06-661 9211
No Faks : 06-661 9022
E-Mel : info@uniti.edu.my
Laman Web : www.uniti.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Islam
(A0101)
95 221 (Religion) 25/09/1999 - 24/09/2004
2 Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia Francais UPM
(A0100)
96 523 (Electronics and Automation) 22/08/2000 - 21/08/2005
3 Diploma Sains Komputer
(A0671)
90 481 (Computer Science) 16/03/2001 - 15/03/2006
4 Diploma Perakaunan
(A0670)
97 344 (Accounting and Taxation) 09/04/2002 - 08/04/2007
5 Diploma Pengajian Perniagaan
(A0515)
93 340 (Business and Administration) 19/06/2002 - 18/06/2007
6 Diploma Pengajian Islam
(A1151)
95 221 (Religion) 29/12/2004 - 28/12/2009
7 Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia
(A1338)
92 523 (Electronics and Automation) 22/08/2005 - 21/08/2010
8 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A1548)
96 345 (Management and Administration) 08/03/2006 - 07/03/2011
9 Diploma Sains Komputer
(A1549)
96 481 (Computer Science) 03/08/2006 - 02/08/2011
10 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A4544)
90 345 (Management and Administration) Mulai 27/02/2007
11 Diploma Rangkaian Komputer
(A4549)
92 481 (Computer Science) 07/03/2007 - 06/03/2012
12 Diploma Perakaunan
(A5413)
96 344 (Accounting and Taxation) Mulai 14/05/2008
13 Diploma Pendidikan Prasekolah
(A6871)
92 143 (Training for preschool teachers) Mulai 12/05/2009
14 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan UiTM
(A7899)
91 340 (Business and Administration) Mulai 19/06/2009
15 Diploma Perakaunan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA
(A8718)
99 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/07/2009
16 Diploma Pengajian Islam
(A5505)
93 221 (Religion) Mulai 29/12/2009
17 Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A11522)
96 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 22/08/2010
18 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A9752)
93 345 (Management and Administration) Mulai 08/03/2011
19 Diploma Sains Komputer
(A9161)
94 481 (Computer Science) Mulai 03/08/2011
20 Diploma Pengurusan Muamalat
(A9289)
90 340 (Business and Administration) Mulai 14/11/2011
21 Diploma in Computer Network
(A9753)
96 481 (Computer Science) Mulai 07/03/2012
22 Diploma Rekabentuk Grafik
(MQA/FA0408)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/02/2013
23 Bacelor Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A0718)
110 523 (Electronics and Automation) 28/02/2003 - 27/02/2008
24 Bachelor Kejuruteraan Sistem Komputer Dan Komunikasi
(A0719)
110 523 (Electronics and Automation) 28/02/2003 - 27/02/2008
 
CetakCetak