Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Seremban
Alamat : No.11 & 12, Jalan Tuanku Hassan
70000 Seremban
Negeri Sembilan.
No Tel : 06-764 8686
No Faks : 06-767 8877
E-Mel : seremban@ptpl.edu.my
Laman Web : www.ptpl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0811)
50 345 (Management and Administration) 08/10/2002 - 07/10/2007
2 Sijil Sains Komputer
(A0812)
50 481 (Computer Science) 08/10/2002 - 07/10/2007
3 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A8167)
60 345 (Management and Administration) Mulai 08/10/2007
4 Sijil Sains Komputer
(A8166)
60 481 (Computer Science) Mulai 08/10/2007
5 Diploma Pengurusan
(A0813)
90 345 (Management and Administration) 08/10/2002 - 07/10/2007
6 Diploma Teknologi Maklumat
(A0814)
90 481 (Computer Science) 08/10/2002 - 07/10/2007
7 Diploma Pengurusan
(A7170)
90 345 (Management and Administration) Mulai 08/10/2007
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A7169)
90 481 (Computer Science) 08/10/2007 - 07/10/2012
9 Diploma Perakaunan
(A5349)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/04/2008
10 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A5528)
93 523 (Electronics and Automation) Mulai 28/05/2008
11 Diploma Rekabentuk Grafik
(A9549)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/04/2011
12 Diploma Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti-Pelancongan
(A8096)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 26/04/2011
13 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A8098)
101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 04/05/2011
14 Diploma Teknologi Maklumat
(A11698)
90 481 (Computer Science) Mulai 08/10/2012
 
CetakCetak