Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Kota Bharu
Alamat : PT 347-353 & 357, Seksyen 25
Jalan Sultan Yahya Petra
15200 Kota Bharu
Kelantan.
No Tel : 09-743 3051
No Faks : 09-743 3084
E-Mel : ptplkb@ptpl.edu.my
Laman Web : www.ptpl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0430)
Sijil 50 345 (Management and Administration) 19/06/2001 - 18/06/2006
2 Sijil Sains Komputer
(A0428)
Sijil 50 481 (Computer Science) 27/11/2001 - 26/11/2006
3 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1700)
Sijil 50 345 (Management and Administration) 22/06/2006 - 21/06/2011
4 Sijil Sains Komputer
(A1783)
Sijil 50 481 (Computer Science) 27/11/2006 - 26/11/2011
5 Sijil Sains Kesihatan
(A5801)
Sijil 54 720 (Health (Broad Programmes)) Mulai 14/05/2007
6 Sijil Operasi Pelancongan
(A6353)
Sijil 50 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 27/12/2007
7 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A10749)
Sijil 60 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 22/06/2011
8 Sijil Sains Komputer
(A10748)
Sijil 60 481 (Computer Science) Mulai 27/11/2011
9 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A0429)
Diploma 90 345 (Management and Administration) 27/11/2001 - 26/11/2006
10 Diploma Teknologi Maklumat
(A0427)
Diploma 90 481 (Computer Science) 27/11/2001 - 26/11/2006
11 Diploma Pengurusan
(A1699)
Diploma 90 345 (Management and Administration) 22/06/2006 - 21/06/2011
12 Diploma Teknologi Maklumat
(A1784)
Diploma 90 481 (Computer Science) 27/11/2006 - 26/11/2011
13 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A5089)
Diploma 101 725 (Medical Diagnostic and Treatment Technology) Mulai 14/05/2007
14 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A5159)
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 31/05/2007
15 Diploma Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A6354)
Diploma 90 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 20/06/2008
16 Diploma Perakaunan
(A5353)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 15/01/2009
17 Diploma Seni Kulinari
(A9434)
Diploma 90 811 (Hotel, Restaurant and Catering) Mulai 14/04/2011
18 Diploma Rekabentuk Grafik
(A9552)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 21/04/2011
19 Diploma Pengurusan
(A11130)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 22/06/2011
20 Diploma Teknologi Maklumat
(A11131)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 27/11/2011
 
CetakCetak