Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Poly-Tech MARA Kota Bharu
Alamat : 1) Seksyen 12
Jalan Pengkalan Chepa
15400 Kota Bharu
Kelantan.

2) PT 669 - PT 679, Seksyen 17, Bandar Kota Bharu
15050 Kota Bharu
Kelantan.
No Tel : 09-746 2600
No Faks : 09-747 2537
E-Mel : pr@kptm.edu.my
Laman Web : www.kptm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengurusan Perniagaan Kawal Selia UUM
(A1267)
Diploma 90 345 (Management and Administration) 29/04/2005 - 28/04/2010
2 Diploma Teknologi Maklumat Kawal Selia UUM
(A1266)
Diploma 90 481 (Computer Science) 29/04/2005 - 28/04/2010
3 Diploma Sains Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A6903)
Diploma 94 440 (Physical Science (Broad Programmes)) Mulai 17/12/2008
4 Diploma Kejururawatan
(A6875)
Diploma 106 723 (Nursing and Caring) 30/06/2009 - 30/06/2011
5 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kawal selia dengan Universiti Utara Malaysia
(A4761)
Diploma 91 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 29/04/2010
6 Diploma Teknologi Maklumat secara kawal selia dengan Universiti Utara Malaysia
(A4760)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 29/04/2010
7 Diploma Kejururawatan
(A11765)
Diploma 103 723 (Nursing and Caring) 30/06/2011 - 31/12/2014
8 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A9893)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 23/12/2011
9 Diploma Perakaunan
(A9894)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 23/12/2011
10 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
(A9892)
Diploma 91 481 (Computer Science) Mulai 10/01/2012
11 Diploma Pelancongan
(A10383)
Diploma 92 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 15/01/2013
12 Diploma Agro Teknologi
(A10921)
Diploma 92 621 (Crop and Livestock Production) Mulai 22/01/2014
13 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5078)
Diploma 103 723 (Nursing and Caring) 01/01/2015 - 31/12/2019
 
CetakCetak