Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Poly-Tech MARA Bangi
Alamat : Seksyen 14, Jalan Teras Jernang
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor.
No Tel : 03-8925 9776
No Faks : 03-8925 7045
E-Mel : kumohd@bangi.kptm.edu.my
Laman Web : www.kptm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1210)
95 340 (Business and Administration) 23/08/2005 - 22/08/2010
2 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6504)
91 345 (Management and Administration) Mulai 17/11/2007
3 Diploma Perakaunan
(A6503)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/11/2007
4 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7428)
94 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 16/09/2009
5 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7429)
94 340 (Business and Administration) Mulai 16/09/2009
6 Diploma Analisis Pelaburan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7426)
98 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 18/09/2009
7 Diploma Perbankan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7427)
93 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 18/09/2009
8 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A11318)
91 340 (Business and Administration) Mulai 23/08/2010
9 BSc. (Hons) in Business Information Technology with Marketing 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A11313)
120 345 (Management and Administration) 29/03/2013 - 28/03/2017
10 Pra Perakaunan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1183)
14 010 (Basic / broad, general programmes) 23/08/2005 - 22/08/2010
11 Pra Perdagangan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1184)
10 010 (Basic / broad, general programmes) 23/08/2005 - 22/08/2010
12 Pra Perdagangan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA
(A11416)
16 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/08/2011
 
CetakCetak