Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Poly-Tech MARA Bangi
Alamat : Seksyen 14, Jalan Teras Jernang
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor.
No Tel : 03-8925 9776
No Faks : 03-8925 7045
E-Mel : kumohd@bangi.kptm.edu.my
Laman Web : www.kptm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pra Perakaunan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1183)
Program Asas 14 010 (Basic / Broad, General Programmes) 23/08/2005 - 22/08/2010
2 Pra Perdagangan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1184)
Program Asas 10 010 (Basic / Broad, General Programmes) 23/08/2005 - 22/08/2010
3 Pra Perdagangan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA
(A11416)
Program Asas 16 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 05/08/2011
4 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1210)
Diploma 95 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 23/08/2005 - 22/08/2010
5 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6504)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 17/11/2007
6 Diploma Perakaunan
(A6503)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/11/2007
7 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7428)
Diploma 94 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 16/09/2009
8 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7429)
Diploma 94 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 16/09/2009
9 Diploma Analisis Pelaburan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7426)
Diploma 98 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 18/09/2009
10 Diploma Perbankan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A7427)
Diploma 93 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 18/09/2009
11 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A11318)
Diploma 91 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 23/08/2010
12 BSc. (Hons) in Business Information Technology with Marketing 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A11313)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 29/03/2013 - 28/03/2017
 
CetakCetak