Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Metropolitan
Alamat : No. 1, Jalan Subang Utama
47500 Subang Jaya
Selangor.
No Tel : 03-5634 4711
No Faks : 03-5634 4718
E-Mel : sharniza@metropolitan.edu.my
Laman Web : www.metropolitan.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas University
(A0586)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) 22/04/2003 - 21/04/2008
2 Program Asas Universiti
(A6459)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 22/04/2008
3 Bachelor Of Business (Accountancy) Francais 3+0 Dengan Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT) University, Melbourne, Australia
(A0414)
Sarjana Muda 288 344 (Accounting and Taxation) 15/10/2001 - 14/10/2006
4 Bachelor Of Business (Economics & Finance) Francais 3+0 Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT) University, Melbourne, Australia
(A0450)
Sarjana Muda 288 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 15/10/2001 - 14/10/2006
5 Bachelor Of Commerce (Finance And Marketing) Francais 3+0 Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0460)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 24/12/2002 - 23/12/2007
6 Bachelor Of Commerce (Management And Marketing) Francais 3+0 Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0459)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 24/12/2002 - 23/12/2007
7 Bachelor Of Commerce (Economics And Marketing) Secara Francais 3+0 Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0461)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 24/06/2003 - 23/06/2008
8 Bachelor Of Commerce (Marketing) 3+0 Secara Kerjasama Dengan Curtin University of Technology, Australia
(A0457)
Sarjana Muda 600 342 (Marketing and Advertising) 24/06/2003 - 23/06/2008
9 Bachelor Of Commerce (Accounting & Finance) Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0458)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 23/02/2004 - 22/02/2009
10 Bachelor Of Business (Accountancy) Francais 3+0 Dengan Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT)
(A1646)
Sarjana Muda 288 344 (Accounting and Taxation) 11/05/2006 - 10/05/2011
11 Bachelor Of Business (Economics & Finance) Secara Kerjasama (3+0) Dengan Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT) University, Australia
(A1645)
Sarjana Muda 288 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 11/05/2006 - 10/05/2011
12 Bachelor Of Commerce (Finance And Marketing) 3+0 Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A6881)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 23/12/2007 - 22/12/2012
13 Bachelor of Commerce (Management & Marketing) secara kerjasama 3+0 dengan Curtin University of Technology, Australia
(A6878)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 24/12/2007
14 Bachelor of Commerce (Accounting) berkembar 2+1 dengan Curtin University of Technology, Australia
(A6014)
Sarjana Muda 78 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/02/2008
15 Bachelor of Commerce (Economics & Marketing) secara kerjasama 3+0 dengan Curtin University of Technology, Australia
(A6880)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 24/06/2008
16 Bachelor of Commerce (Marketing) 3+0 secara kerjasama dengan Curtin University of Technology, Australia
(A6877)
Sarjana Muda 600 342 (Marketing and Advertising) Mulai 24/06/2008
17 Bachelor of Commerce (Accounting and Finance) secara kerjasama 3+0 dengan Curtin University of Technology, Australia
(A6879)
Sarjana Muda 600 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 23/02/2009
18 Bachelor Of Commerce (International Business) Secara Kerjasama 2+1 Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A6018)
Sarjana Muda 81 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 08/10/2009
19 Master Of Marketing Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Perth, Western Australia
(A8876)
Sarjana 40 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/12/2009
20 Sarjana Perakaunan Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A8861)
Sarjana 40 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/12/2009
21 Master Of Finance Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Perth, Western Australia
(A8974)
Sarjana 40 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 29/12/2009
 
CetakCetak