Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing)
Alamat : Inovasi 1, Jalan Teknokrat
Off Jalan APEC
63000 Cyberjaya
Selangor.
No Tel : 03-8317 8888
No Faks : 03-8317 8988
E-Mel : enquiry@limkokwing.edu.my
Laman Web : www.limkokwing.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Alam Bina
(A3489)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2007
2 Program Asas Komunikasi
(A3487)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2007
3 Program Asas Rekabentuk
(A3488)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2007
4 Program Asas Perniagaan
(A6061)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/06/2008
5 Program Asas Teknologi Maklumat
(A8574)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 02/02/2009
6 Diploma Multimedia, Pengiklanan Dan Penyiaran
(A0537)
90 321 (Journalism and reporting) 03/04/2002 - 02/04/2007
7 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A0536)
92 214 (Design) 03/04/2002 - 02/04/2007
8 Diploma Rekabentuk Produk
(A0539)
90 214 (Design) 03/04/2002 - 02/04/2007
9 Diploma Teknologi Seni Bina
(A0538)
92 581 (Architecture and town planning) 26/03/2003 - 25/03/2008
10 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik
(A1684)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) 09/06/2006 - 08/06/2011
11 Diploma Rekabentuk Animasi Dan Multimedia
(A1801)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 04/10/2006 - 03/10/2011
12 Diploma Seni Reka Interaktif Dan Multimedia
(A2496)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 04/10/2006 - 03/10/2011
13 Diploma in Interior Design
(A7561)
92 214 (Design) 03/04/2007 - 02/10/2013
14 Diploma Animasi
(A6547)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2007
15 Diploma Multimedia Kreatif
(A6552)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2007
16 Diploma Penyiaran (Radio & TV)
(A6558)
91 321 (Journalism and reporting) Mulai 18/05/2007
17 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A6555)
90 214 (Design) Mulai 18/05/2007
18 Diploma Video Digital
(A6556)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2007
19 Diploma Fesyen Dan Rekabentuk Pakaian
(A6538)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
20 Diploma Rekabentuk Batik
(A6539)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
21 Diploma Rekabentuk Pembungkusan Dan Teknologi
(A6537)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
22 Diploma Rekabentuk Rambut
(A6541)
90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
23 Diploma in Fashion & Retail Design
(A5095)
90 214 (Design) 03/09/2007 - 01/08/2013
24 Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
(A7648)
90 321 (Journalism and reporting) 03/09/2007 - 31/12/2012
25 Diploma in Product Design
(A7505)
90 214 (Design) 03/09/2007 - 31/12/2013
26 Diploma Senireka Permainan
(A4504)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/11/2007
27 Diploma Teknologi Senibina
(A7562)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 23/11/2007
28 Diploma Pengiklanan
(A6535)
90 342 (Marketing and Advertising) Mulai 02/05/2008
29 Diploma Seni Reka Grafik
(A6536)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/05/2008
30 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A6569)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 26/06/2008
31 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6573)
90 345 (Management and Administration) Mulai 26/06/2008
32 Diploma Teknologi Maklumat
(A6567)
92 481 (Computer Science) Mulai 30/06/2008
33 Diploma Fotografi Digital
(A6534)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 22/10/2009
34 Diploma Bunyi Dan Teknologi Muzik
(A6818)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/12/2009
35 Diploma Kejuruteraan Perisian
(A6566)
90 481 (Computer Science) Mulai 24/05/2010
36 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik
(A10222)
90 214 (Design) Mulai 09/06/2011
37 Diploma Rekabentuk Animasi dan Multimedia
(A10564)
91 214 (Design) Mulai 04/10/2011
38 Diploma Seni Reka dan Multimedia
(A10223)
92 214 (Design) Mulai 04/10/2012
39 Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
(MQA/FA2535)
95 321 (Journalism and reporting) Mulai 01/01/2013
40 Diploma in Fashion and Retail Design
(A10529)
91 214 (Design) Mulai 02/08/2013
41 Diploma in Interior Design
(MQA/FA2942)
92 214 (Design) Mulai 03/10/2013
42 Diploma in Product Design
(MQA/FA3073)
90 214 (Design) Mulai 01/01/2014
43 Diploma Lanjutan Multimedia Secara Kerjasama Dengan Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT) University, Australia
(A1160)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 13/01/2005 - 12/01/2010
44 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Dalaman (Dengan Kepujian)
(A0455)
178 214 (Design) 16/04/2002 - 15/04/2007
45 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Grafik (Dengan Kepujian)
(A0453)
129 213 (Audio-visual techniques and media production) 16/04/2002 - 15/04/2007
46 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Industri 3+0 Dengan Swinburne University Of Technology Australia
(A0454)
129 214 (Design) 25/03/2003 - 24/03/2008
47 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa 3+0 Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0903)
111 321 (Journalism and reporting) 19/11/2003 - 18/11/2008
48 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kreatif Multimedia
(A6186)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 07/08/2006
49 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Perisian Dengan Multimedia
(A5373)
123 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
50 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A5371)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
51 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat Perniagaan
(A5372)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
52 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk (Kepujian) Rekabentuk Profesional (Komunikasi Visual)
(A3759)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 07/06/2007
53 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A5370)
120 345 (Management and Administration) Mulai 28/06/2007
54 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(A5369)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/06/2007
55 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
(A5490)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 28/06/2007
56 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A5366)
120 345 (Management and Administration) Mulai 28/06/2007
57 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(A5368)
120 340 (Business and Administration) Mulai 28/06/2007
58 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perdagangan Elektronik
(A5374)
120 340 (Business and Administration) Mulai 10/10/2007
59 Bachelor Of Design (Industrial Design) Secara Kerjasama 3+0 Dengan Swinburne University Of Technology, Australia
(A5168)
129 214 (Design) Mulai 25/03/2008
60 Ijazah Sarjana Muda Profesional Komunikasi
(A5365)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 15/05/2008
61 Sarjana Muda Sastera (Seni Bina Dalaman)
(A3760)
126 581 (Architecture and town planning) Mulai 29/05/2008
62 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
(A6288)
120 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2008
63 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Animasi
(A6166)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 29/05/2009
64 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perakaunan
(A5367)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/07/2009
65 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Senireka Industri
(A6164)
120 214 (Design) Mulai 17/12/2009
66 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Permainan
(A6287)
120 481 (Computer Science) Mulai 25/01/2010
67 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pembangunan Seni Permainan
(A7687)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/04/2010
68 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam (Kepujian)
(A6451)
120 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2010
69 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Acara
(A6445)
113 810 (Personal services (broad programmes)) Mulai 25/06/2010
70 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Fesyen dan Peruncitan
(A6401)
120 214 (Design) Mulai 15/07/2010
71 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Filem Digital dan Televisyen
(A6165)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/08/2010
72 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A7411)
123 481 (Computer Science) Mulai 29/11/2010
73 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Sukan, Kesihatan dan Kecergasan
(A6286)
124 813 (Sports) Mulai 11/01/2011
74 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Penyiaran dan Kewartawanan
(A6187)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/01/2011
75 Bachelor of Science (Hons) in Construction Management
(A7669)
125 526 (Civil Engineering) Mulai 09/11/2011
76 Bachelor of Business (Hons) in Human Resource Management
(A7410)
128 345 (Management and Administration) Mulai 22/12/2011
77 BA (Hons) in Landscape Architecture
(A7667)
120 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/12/2012
78 BA (Hons) in Urban Planning & Design
(A7666)
128 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/02/2013
79 Bachelor of Business (Hons) in Hospitality Management
(A7645)
121 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 21/02/2013
80 BA (Hons) Creative Imaging in Digital Photography
(A11060)
121 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 11/10/2013
81 Bachelor of Arts (Hons) in Games Design
(A11059)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 11/10/2013
82 BSc. (Hons) in Business Intelligence System
(A10905)
121 482 (Computer Use) Mulai 21/10/2013
83 Bachelor of Science (Architectural Studies)
(MQA/FA4236)
120 581 (Architecture and town planning) 13/12/2013 - 12/12/2016
84 BSc. (Hons) in Technopreneurship
(A10904)
120-121 482 (Computer Use) Mulai 12/09/2014
85 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Kewangan dan Perbankan
(A7627)
42 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/01/2010
86 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Multimedia
(A7618)
42 345 (Management and Administration) Mulai 05/01/2010
87 Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Komunikasi dan Perhubungan Awam
(A7617)
42 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/01/2010
88 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Kesenggangan & Pelancongan
(A7616)
42 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 13/01/2010
89 Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Pengurusan Sumber Manusia
(A7626)
42 345 (Management and Administration) Mulai 13/01/2010
90 Sarjana Komunikasi
(A7340)
39 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/04/2010
91 Ijazah Sarjana Seni Antarabangsa Kontemporari & Amalan Seni Reka
(A7788)
39 214 (Design) Mulai 24/06/2010
92 Master of Business Administration in Sport Management
(A7619)
48 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2011
93 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Perisian
(A10485)
42 481 (Computer Science) Mulai 04/05/2012
94 Master of Science in Software Management
(A10486)
42 482 (Computer Use) Mulai 02/11/2012
95 Master of Business Administration in General Management
(MQA/FA0459)
40 340 (Business and Administration) Mulai 21/01/2013
96 MBA in Project Management
(MQA/FA0671)
40 345 (Management and Administration) Mulai 14/03/2013
97 Master of Science in Computer Networking
(A10487)
42 481 (Computer Science) Mulai 08/04/2013
98 Master in Digital Film and Television
(A11057)
40 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/05/2013
99 Doctor of Philosophy (PhD) Management
(A10541)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 26/06/2013
 
CetakCetak