Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing)
Alamat : Inovasi 1, Jalan Teknokrat
Off Jalan APEC
63000 Cyberjaya
Selangor.
No Tel : 03-8317 8888
No Faks : 03-8317 8988
E-Mel : enquiry@limkokwing.edu.my
Laman Web : www.limkokwing.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Alam Bina
(A3489)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 25/06/2007
2 Program Asas Komunikasi
(A3487)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 25/06/2007
3 Program Asas Rekabentuk
(A3488)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 25/06/2007
4 Program Asas Perniagaan
(A6061)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 27/06/2008
5 Program Asas Teknologi Maklumat
(A8574)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 02/02/2009
6 Diploma Multimedia, Pengiklanan Dan Penyiaran
(A0537)
Diploma 90 321 (Journalism and Reporting) 03/04/2002 - 02/04/2007
7 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A0536)
Diploma 92 214 (Design) 03/04/2002 - 02/04/2007
8 Diploma Rekabentuk Produk
(A0539)
Diploma 90 214 (Design) 03/04/2002 - 02/04/2007
9 Diploma Teknologi Seni Bina
(A0538)
Diploma 92 581 (Architecture and Town Planning) 26/03/2003 - 25/03/2008
10 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik
(A1684)
Diploma 91 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 09/06/2006 - 08/06/2011
11 Diploma Rekabentuk Animasi Dan Multimedia
(A1801)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 04/10/2006 - 03/10/2011
12 Diploma Seni Reka Interaktif Dan Multimedia
(A2496)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 04/10/2006 - 03/10/2011
13 Diploma in Interior Design
(A7561)
Diploma 92 214 (Design) 03/04/2007 - 02/10/2013
14 Diploma Animasi
(A6547)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 18/05/2007
15 Diploma Multimedia Kreatif
(A6552)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 18/05/2007
16 Diploma Penyiaran (Radio & TV)
(A6558)
Diploma 91 321 (Journalism and Reporting) Mulai 18/05/2007
17 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A6555)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 18/05/2007
18 Diploma Video Digital
(A6556)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 18/05/2007
19 Diploma Fesyen Dan Rekabentuk Pakaian
(A6538)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
20 Diploma Rekabentuk Batik
(A6539)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
21 Diploma Rekabentuk Pembungkusan Dan Teknologi
(A6537)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
22 Diploma Rekabentuk Rambut
(A6541)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 21/05/2007
23 Diploma in Fashion & Retail Design
(A5095)
Diploma 90 214 (Design) 03/09/2007 - 01/08/2013
24 Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
(A7648)
Diploma 90 321 (Journalism and Reporting) 03/09/2007 - 31/12/2012
25 Diploma in Product Design
(A7505)
Diploma 90 214 (Design) 03/09/2007 - 31/12/2013
26 Diploma Senireka Permainan
(A4504)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 23/11/2007
27 Diploma Teknologi Senibina
(A7562)
Diploma 90 581 (Architecture and Town Planning) Mulai 23/11/2007
28 Diploma Pengiklanan
(A6535)
Diploma 90 342 (Marketing and Advertising) Mulai 02/05/2008
29 Diploma Seni Reka Grafik
(A6536)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 16/05/2008
30 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A6569)
Diploma 90 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 26/06/2008
31 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6573)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 26/06/2008
32 Diploma Teknologi Maklumat
(A6567)
Diploma 92 481 (Computer Science) Mulai 30/06/2008
33 Diploma Fotografi Digital
(A6534)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 22/10/2009
34 Diploma Bunyi Dan Teknologi Muzik
(A6818)
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/12/2009
35 Diploma Kejuruteraan Perisian
(A6566)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 24/05/2010
36 Diploma Teknologi Rekabentuk Grafik
(A10222)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 09/06/2011
37 Diploma Rekabentuk Animasi dan Multimedia
(A10564)
Diploma 91 214 (Design) Mulai 04/10/2011
38 Diploma Seni Reka dan Multimedia
(A10223)
Diploma 92 214 (Design) Mulai 04/10/2012
39 Diploma in Multimedia, Advertising & Broadcasting
(MQA/FA2535)
Diploma 95 321 (Journalism and Reporting) Mulai 01/01/2013
40 Diploma in Fashion and Retail Design
(A10529)
Diploma 91 214 (Design) Mulai 02/08/2013
41 Diploma in Interior Design
(MQA/FA2942)
Diploma 92 214 (Design) Mulai 03/10/2013
42 Diploma in Product Design
(MQA/FA3073)
Diploma 90 214 (Design) Mulai 01/01/2014
43 Diploma Lanjutan Multimedia Secara Kerjasama Dengan Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT) University, Australia
(A1160)
Diploma Lanjutan 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 13/01/2005 - 12/01/2010
44 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Dalaman (Dengan Kepujian)
(A0455)
Sarjana Muda 178 214 (Design) 16/04/2002 - 15/04/2007
45 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Grafik (Dengan Kepujian)
(A0453)
Sarjana Muda 129 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 16/04/2002 - 15/04/2007
46 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Industri 3+0 Dengan Swinburne University Of Technology Australia
(A0454)
Sarjana Muda 129 214 (Design) 25/03/2003 - 24/03/2008
47 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa 3+0 Secara Kerjasama Dengan Curtin University Of Technology, Australia
(A0903)
Sarjana Muda 111 321 (Journalism and Reporting) 19/11/2003 - 18/11/2008
48 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kreatif Multimedia
(A6186)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 07/08/2006
49 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Perisian Dengan Multimedia
(A5373)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
50 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A5371)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
51 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat Perniagaan
(A5372)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 06/11/2006
52 Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk (Kepujian) Rekabentuk Profesional (Komunikasi Visual)
(A3759)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 07/06/2007
53 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(A5370)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 28/06/2007
54 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(A5369)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/06/2007
55 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
(A5490)
Sarjana Muda 120 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 28/06/2007
56 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A5366)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 28/06/2007
57 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(A5368)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 28/06/2007
58 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perdagangan Elektronik
(A5374)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 10/10/2007
59 Bachelor Of Design (Industrial Design) Secara Kerjasama 3+0 Dengan Swinburne University Of Technology, Australia
(A5168)
Sarjana Muda 129 214 (Design) Mulai 25/03/2008
60 Ijazah Sarjana Muda Profesional Komunikasi
(A5365)
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and Reporting) Mulai 15/05/2008
61 Sarjana Muda Sastera (Seni Bina Dalaman)
(A3760)
Sarjana Muda 126 581 (Architecture and Town Planning) Mulai 29/05/2008
62 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
(A6288)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2008
63 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Animasi
(A6166)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 29/05/2009
64 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perakaunan
(A5367)
Sarjana Muda 120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/07/2009
65 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Senireka Industri
(A6164)
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 17/12/2009
66 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Permainan
(A6287)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 25/01/2010
67 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pembangunan Seni Permainan
(A7687)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 19/04/2010
68 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam (Kepujian)
(A6451)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2010
69 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Acara
(A6445)
Sarjana Muda 113 810 (Personal Services (Broad Programmes)) Mulai 25/06/2010
70 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Fesyen dan Peruncitan
(A6401)
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 15/07/2010
71 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Filem Digital dan Televisyen
(A6165)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 10/08/2010
72 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A7411)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 29/11/2010
73 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Sukan, Kesihatan dan Kecergasan
(A6286)
Sarjana Muda 124 813 (Sports) Mulai 11/01/2011
74 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Penyiaran dan Kewartawanan
(A6187)
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and Reporting) Mulai 26/01/2011
75 Bachelor of Science (Hons) in Construction Management
(A7669)
Sarjana Muda 125 526 (Civil Engineering) Mulai 09/11/2011
76 Bachelor of Business (Hons) in Human Resource Management
(A7410)
Sarjana Muda 128 345 (Management and Administration) Mulai 22/12/2011
77 BA (Hons) in Landscape Architecture
(A7667)
Sarjana Muda 120 581 (Architecture and Town Planning) Mulai 19/12/2012
78 BA (Hons) in Urban Planning & Design
(A7666)
Sarjana Muda 128 581 (Architecture and Town Planning) Mulai 08/02/2013
79 Bachelor of Business (Hons) in Hospitality Management
(A7645)
Sarjana Muda 121 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 21/02/2013
80 BA (Hons) Creative Imaging in Digital Photography
(A11060)
Sarjana Muda 121 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 11/10/2013
81 Bachelor of Arts (Hons) in Games Design
(A11059)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 11/10/2013
82 BSc. (Hons) in Business Intelligence System
(A10905)
Sarjana Muda 121 482 (Computer Use) Mulai 21/10/2013
83 Bachelor of Science (Architectural Studies)
(MQA/FA4236)
Sarjana Muda 120 581 (Architecture and Town Planning) 13/12/2013 - 12/12/2016
84 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Kewangan dan Perbankan
(A7627)
Sarjana 42 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 05/01/2010
85 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Multimedia
(A7618)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 05/01/2010
86 Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Komunikasi dan Perhubungan Awam
(A7617)
Sarjana 42 321 (Journalism and Reporting) Mulai 06/01/2010
87 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Kesenggangan & Pelancongan
(A7616)
Sarjana 42 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 13/01/2010
88 Sarjana Pentadbiran Perniagaan dalam Pengurusan Sumber Manusia
(A7626)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 13/01/2010
89 Sarjana Komunikasi
(A7340)
Sarjana 39 321 (Journalism and Reporting) Mulai 21/04/2010
90 Ijazah Sarjana Seni Antarabangsa Kontemporari & Amalan Seni Reka
(A7788)
Sarjana 39 214 (Design) Mulai 24/06/2010
91 Master of Business Administration in Sport Management
(A7619)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2011
92 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Perisian
(A10485)
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 04/05/2012
93 Master of Science in Software Management
(A10486)
Sarjana 42 482 (Computer Use) Mulai 02/11/2012
94 Master of Business Administration in General Management
(MQA/FA0459)
Sarjana 40 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 21/01/2013
95 MBA in Project Management
(MQA/FA0671)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 14/03/2013
96 Master of Science in Computer Networking
(A10487)
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 08/04/2013
97 Master in Digital Film and Television
(A11057)
Sarjana 40 321 (Journalism and Reporting) Mulai 20/05/2013
98 Doctor of Philosophy (PhD) Management
(A10541)
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 26/06/2013
 
CetakCetak