Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka (Nama Lama : Kolej Yayasan Melaka)
Alamat : No. 1, Jalan Bukit Sebukor
75150 Melaka
Malacca.
No Tel : 06-281 7732
No Faks : 06-281 6845
E-Mel : info@kym.edu.my
Laman Web : www.kym.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengurusan Teknologi
(A0351)
Diploma 128 345 (Management and Administration) 02/07/2001 - 01/07/2006
2 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
(A0349)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) 02/07/2001 - 01/07/2006
3 Diploma Keusahawanan
(A0316)
Diploma 91 345 (Management and Administration) 19/03/2002 - 18/03/2007
4 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
(A0350)
Diploma 93 481 (Computer Science) 22/12/2002 - 21/12/2007
5 Diploma Teknologi Animasi
(A1083)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 20/09/2004 - 19/09/2009
6 Diploma Teknologi Media
(A1082)
Diploma 90 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 20/09/2004 - 19/09/2009
7 Diploma Teknologi Maklumat
(A1680)
Diploma 91 481 (Computer Science) 08/06/2006 - 07/06/2011
8 Diploma Teknologi Seni Teater
(A1681)
Diploma 92 212 (Music and Performing Arts) 08/06/2006 - 07/06/2011
9 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7381)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) 02/07/2006 - 01/01/2012
10 Diploma Pengurusan Teknologi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7380)
Diploma 95 345 (Management and Administration) 02/07/2006 - 01/01/2012
11 Diploma Teknologi Multimedia
(A4731)
Diploma 91 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 20/12/2006
12 Diploma Pemasaran
(A5556)
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) 28/12/2006 - 27/12/2012
13 Diploma Perakaunan
(A4053)
Diploma 92 344 (Accounting and Taxation) 28/12/2006 - 27/12/2011
14 Diploma Keusahawanan
(A7382)
Diploma 93 345 (Management and Administration) 19/03/2007 - 18/03/2012
15 Diploma Teknologi Komputer
(A4730)
Diploma 96 481 (Computer Science) 24/10/2007 - 23/10/2012
16 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7383)
Diploma 93 481 (Computer Science) Mulai 23/12/2007
17 Diploma Teknologi Elektrik
(A6861)
Diploma 92 522 (Electricity and Energy) Mulai 03/02/2009
18 Diploma Teknologi Elektronik Industri
(A6863)
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 03/02/2009
19 Diploma Teknologi Animasi
(A8415)
Diploma 92 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 20/09/2009
20 Diploma Teknologi Media
(A8416)
Diploma 94 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 20/09/2009
21 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A9142)
Diploma 90 812 (Travel, Tourism and Leisure) Mulai 23/03/2011
22 Diploma Teknologi Maklumat
(A9612)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 08/06/2011
23 Diploma Teknologi Seni Teater
(A9256)
Diploma 91 212 (Music and Performing Arts) Mulai 08/06/2011
24 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(MQA/FA0917)
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/07/2011
25 Diploma Pengurusan Teknologi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(MQA/FA0916)
Diploma 95 345 (Management and Administration) Mulai 02/07/2011
26 Diploma Pemasaran
(A10538)
Diploma 90 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/12/2011
27 Diploma Perakaunan
(A9613)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/12/2011
28 Diploma Keusahawanan
(MQA/FA1579)
Diploma 92 341 (Wholesale and Retail Sales) Mulai 19/03/2012
29 Diploma Teknologi Rangkaian
(A9675)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 24/10/2012
30 Diploma Keselamatan Siber
(MQA/FA0949)
Diploma 94 481 (Computer Science) Mulai 22/01/2014
31 Diploma Bimbingan dan Kaunseling
(A10642)
Diploma 90 762 (Social Work and Counselling) Mulai 07/04/2014
32 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian - Secara Kerjasama Dengan Universiti Utara Malaysia
(A0362)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 19/03/2002 - 18/03/2007
33 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Secara Kerjasama Dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A5555)
Sarjana Muda 114 481 (Computer Science) 11/01/2007 - 10/01/2012
34 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A7379)
Sarjana Muda 128 345 (Management and Administration) 19/03/2007 - 26/01/2013
35 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia
(A10563)
Sarjana Muda 130 481 (Computer Science) Mulai 11/01/2012
36 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia
(MQA/FA2162)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 27/01/2013 - 24/08/2016
 
CetakCetak