Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka (Nama Lama : Kolej Yayasan Melaka)
Alamat : No. 1, Jalan Bukit Sebukor
75150 Melaka
Malacca.
No Tel : 06-281 7732
No Faks : 06-281 6845
E-Mel : info@kym.edu.my
Laman Web : www.kym.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Operasi Hotel
(MQA/FA0812)
60 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/10/2013
2 Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak
(A10635)
60 143 (Training for preschool teachers) Mulai 22/04/2014
3 Diploma Pengurusan Teknologi
(A0351)
128 345 (Management and Administration) 02/07/2001 - 01/07/2006
4 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
(A0349)
94 344 (Accounting and Taxation) 02/07/2001 - 01/07/2006
5 Diploma Keusahawanan
(A0316)
91 345 (Management and Administration) 19/03/2002 - 18/03/2007
6 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
(A0350)
93 481 (Computer Science) 22/12/2002 - 21/12/2007
7 Diploma Teknologi Animasi
(A1083)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 20/09/2004 - 19/09/2009
8 Diploma Teknologi Media
(A1082)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 20/09/2004 - 19/09/2009
9 Diploma Teknologi Maklumat
(A1680)
91 481 (Computer Science) 08/06/2006 - 07/06/2011
10 Diploma Teknologi Seni Teater
(A1681)
92 212 (Music and Performing Arts) 08/06/2006 - 07/06/2011
11 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7381)
94 344 (Accounting and Taxation) 02/07/2006 - 01/01/2012
12 Diploma Pengurusan Teknologi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7380)
95 345 (Management and Administration) 02/07/2006 - 01/01/2012
13 Diploma Teknologi Multimedia
(A4731)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/12/2006
14 Diploma Pemasaran
(A5556)
92 342 (Marketing and Advertising) 28/12/2006 - 27/12/2012
15 Diploma Perakaunan
(A4053)
92 344 (Accounting and Taxation) 28/12/2006 - 27/12/2011
16 Diploma Keusahawanan
(A7382)
93 345 (Management and Administration) 19/03/2007 - 18/03/2012
17 Diploma Teknologi Komputer
(A4730)
96 481 (Computer Science) 24/10/2007 - 23/10/2012
18 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7383)
93 481 (Computer Science) Mulai 23/12/2007
19 Diploma Teknologi Elektrik
(A6861)
92 522 (Electricity and Energy) Mulai 03/02/2009
20 Diploma Teknologi Elektronik Industri
(A6863)
90 523 (Electronis and Automation) Mulai 03/02/2009
21 Diploma Teknologi Animasi
(A8415)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/09/2009
22 Diploma Teknologi Media
(A8416)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/09/2009
23 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A9142)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 23/03/2011
24 Diploma Teknologi Maklumat
(A9612)
90 481 (Computer Science) Mulai 08/06/2011
25 Diploma Teknologi Seni Teater
(A9256)
91 212 (Music and Performing Arts) Mulai 08/06/2011
26 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(MQA/FA0917)
95 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/07/2011
27 Diploma Pengurusan Teknologi secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(MQA/FA0916)
95 345 (Management and Administration) Mulai 02/07/2011
28 Diploma Pemasaran
(A10538)
91 342 (Marketing and Advertising) Mulai 28/12/2011
29 Diploma Perakaunan
(A9613)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/12/2011
30 Diploma Keusahawanan
(MQA/FA1579)
92 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 19/03/2012
31 Diploma Teknologi Rangkaian
(A9675)
90 481 (Computer Science) Mulai 24/10/2012
32 Diploma Keselamatan Siber
(MQA/FA0949)
94 481 (Computer Science) Mulai 22/01/2014
33 Diploma Bimbingan dan Kaunseling
(A10642)
90 762 (Social work and counselling) Mulai 07/04/2014
34 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian - Secara Kerjasama Dengan Universiti Utara Malaysia
(A0362)
120 345 (Management and Administration) 19/03/2002 - 18/03/2007
35 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Secara Kerjasama Dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A5555)
114 481 (Computer Science) 11/01/2007 - 10/01/2012
36 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM)
(A7379)
128 345 (Management and Administration) 19/03/2007 - 26/01/2013
37 Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia
(A10563)
130 481 (Computer Science) Mulai 11/01/2012
38 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia
(MQA/FA2162)
129 345 (Management and Administration) 27/01/2013 - 24/08/2016
 
CetakCetak