Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti UCSI (Nama Lama : Kolej Antarabangsa Sedaya)
Alamat : No. 1, Jalan Menara Gading
UCSI Heights, Cheras
56000 Kuala Lumpur
WP Kuala Lumpur.
No Tel : 603-9101 8880
No Faks : 603-9102 3606
E-Mel : enquiry@ucsiuniversity.edu.my
Laman Web : www.ucsiuniversity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sains
(A1457)
Program Asas 51 010 (Basic / Broad, General Programmes) 28/11/2005 - 27/11/2010
2 Program Asas Muzik
(A1458)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) 27/12/2005 - 26/12/2010
3 Program Asas Sastera
(A1456)
Program Asas 52 010 (Basic / Broad, General Programmes) 27/12/2005 - 26/12/2010
4 GCE Advanced Level
(A3707)
Program Asas NA 010 (Basic / Broad, General Programmes) 21/02/2007 - 20/02/2012
5 Program Asas Pengajian Seni Bina
(A6302)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 14/11/2007
6 Program Asas Sains
(A9776)
Program Asas 51 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 28/11/2010
7 Kursus Asas Sastera
(A11125)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 27/12/2010
8 Program Asas Muzik
(A9724)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 27/12/2010
9 GCE A-Level
(A8995)
Program Asas 66 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 21/02/2012
10 Sijil Bahasa Inggeris
(A1263)
Sijil 75 224 (Other Languages) 20/04/2005 - 19/04/2010
11 Sijil Bahasa Inggeris
(A9363)
Sijil 53 224 (Other Languages) Mulai 20/04/2010
12 Diploma Pengurusan Logistik
(A1262)
Diploma 94 345 (Management and Administration) 20/04/2005 - 19/04/2010
13 Diploma Pengurusan
(A4889)
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2006
14 Diploma Teknologi Maklumat
(A5293)
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2006
15 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5631)
Diploma 92 523 (Electronics and Automation) Mulai 28/08/2007
16 Diploma Kejururawatan
(A1711)
Diploma 98 723 (Nursing and Caring) 05/09/2007 - 04/09/2012
17 Diploma Pengurusan Logistik
(A8654)
Diploma 90 840 (Transport Services) Mulai 20/04/2010
18 Diploma Pengajian Seni Bina
(A6301)
Diploma 93 581 (Architecture and Town Planning) Mulai 22/06/2010
19 Diploma Senibina Dalaman
(A6304)
Diploma 93 581 (Architecture and Town Planning) Mulai 07/07/2010
20 Diploma Pengurusan
(A11187)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2011
21 Diploma Teknologi Maklumat
(A11078)
Diploma 94 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2011
22 Diploma Kejururawatan
(A11048)
Diploma 97 723 (Nursing and Caring) 05/09/2012 - 04/09/2017
23 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA1249)
Diploma 92 811 (Hotel, Restaurant and Catering) Mulai 01/08/2013
24 B.Eng.(Hons) In Communication And Electronics Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A0504)
Sarjana Muda 151 523 (Electronics and Automation) 29/11/2001 - 28/11/2006
25 B.Eng.(Hons) In Electrical And Electronics Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A0503)
Sarjana Muda 151 523 (Electronics and Automation) 29/11/2001 - 28/11/2006
26 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) secara kerjasama dengan USM
(A0917)
Sarjana Muda 150 727 (Pharmacy) 31/12/2003 - 30/12/2008
27 B.A.(Hons) In Business Administration 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Derby, United Kingdom
(A1017)
Sarjana Muda 94 345 (Management and Administration) 21/06/2004 - 20/06/2009
28 B.Sc.(Hons) In Business Information System 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Derby, United Kingdom
(A1016)
Sarjana Muda 100 481 (Computer Science) 21/06/2004 - 20/06/2009
29 B.Sc.(Hons) In Computing For Business 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A1015)
Sarjana Muda 113 482 (Computer Use) 21/06/2004 - 20/06/2009
30 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran
(A1400)
Sarjana Muda 113 481 (Computer Science) 28/10/2005 - 27/10/2010
31 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Psikologi
(A1459)
Sarjana Muda 111 311 (Psychology) 27/12/2005 - 26/12/2010
32 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A1712)
Sarjana Muda 120 723 (Nursing and Caring) 23/06/2006 - 22/06/2011
33 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A1764)
Sarjana Muda 102 342 (Marketing and Advertising) 07/08/2006 - 06/08/2011
34 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A1765)
Sarjana Muda 102 345 (Management and Administration) 07/08/2006 - 06/08/2011
35 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
(A1763)
Sarjana Muda 102 344 (Accounting and Taxation) 07/08/2006 - 06/08/2011
36 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan Dan Kewangan
(A1766)
Sarjana Muda 105 344 (Accounting and Taxation) 07/08/2006 - 06/08/2011
37 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perniagaan Sistem Maklumat
(A4873)
Sarjana Muda 100 481 (Computer Science) 28/08/2006 - 27/08/2011
38 Bachelor of Music (Hons) Classical
(A4416)
Sarjana Muda 107 212 (Music and Performing Arts) 23/03/2007 - 22/03/2012
39 Bachelor of Musics (Hons) Contemporary
(A4415)
Sarjana Muda 107 212 (Music and Performing Arts) 23/03/2007 - 22/03/2012
40 Bachelor of Science (Hons) Food Science and Nutrition
(A4713)
Sarjana Muda 112 541 (Food Processing) 22/05/2007 - 21/05/2013
41 Bachelor of Science (Hons) Biotechnology
(A4410)
Sarjana Muda 108 545 (Applied Science) 21/06/2007 - 20/06/2013
42 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Komunikasi Massa
(A4560)
Sarjana Muda 102 321 (Journalism and Reporting) Mulai 17/07/2007
43 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A4411)
Sarjana Muda 128 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
44 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi Dan Elektronik
(A4412)
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
45 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Bahasa Inggeris Dan Komunikasi
(A5783)
Sarjana Muda 107 224 (Other Languages) Mulai 24/03/2008
46 Bachelor of Pharmacy secara kerjasama (2+2) dengan Curtin University of Technology, Australia
(A1123)
Sarjana Muda 138 727 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2013
47 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A6204)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
48 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A5809)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 05/10/2009 - 04/10/2010
49 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A11045)
Sarjana Muda 129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
50 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi Dan Elektronik
(A11046)
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
51 Ijazah Doktor Perubatan
(A4407)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 26/03/2010 - 24/10/2013
52 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih dan Rangkaian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
(A7783)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 19/04/2010
53 Sarjana Muda Seni Kreatif (Kepujian) Reka Bentuk Animasi 3D
(A7329)
Sarjana Muda 123 214 (Design) Mulai 11/08/2010
54 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A11676)
Sarjana Muda 139 727 (Pharmacy) 05/10/2010 - 04/10/2015
55 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran
(A9516)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 28/10/2010
56 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Logistik
(A8248)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 08/12/2010
57 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Psikologi
(A9801)
Sarjana Muda 121 311 (Psychology) Mulai 27/12/2010
58 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A11950)
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
59 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A11047)
Sarjana Muda 125 723 (Nursing and Caring) 23/06/2011 - 22/03/2015
60 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A9513)
Sarjana Muda 123 342 (Marketing and Advertising) Mulai 07/08/2011
61 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A9514)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 07/08/2011
62 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
(A9512)
Sarjana Muda 123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/08/2011
63 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A9515)
Sarjana Muda 123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/08/2011
64 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A11146)
Sarjana Muda 122 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 28/08/2011
65 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A1850)
Sarjana Muda 129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
66 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A8663)
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
67 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi dan Elektronik
(A1851)
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
68 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A8666)
Sarjana Muda 136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2016
69 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A8931)
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
70 Sarjana Muda Muzik Klasik (Kepujian)
(A9725)
Sarjana Muda 130 212 (Music and Performing Arts) Mulai 23/03/2012
71 Sarjana Muda Muzik Sezaman (Kepujian)
(A9726)
Sarjana Muda 130 212 (Music and Performing Arts) Mulai 23/03/2012
72 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Reka Bentuk Fesyen dengan Pemasaran
(A8551)
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 30/05/2012
73 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Seni Bina
(MQA/FA1627)
Sarjana Muda 120 581 (Architecture and Town Planning) 01/07/2012 - 31/07/2014
74 ACCA Qualification
(A8247)
Sarjana Muda 65 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/09/2012
75 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
(A11179)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 26/11/2012
76 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A10263)
Sarjana Muda 134 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2015
77 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA3421)
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2016
78 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Bina Dalaman
(MQA/FA3385)
Sarjana Muda 120 581 (Architecture and Town Planning) 18/01/2013 - 17/01/2016
79 Ijazah Doktor Perubatan
(A11324)
Sarjana Muda Memenuhi keperluan kredit yang ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia. 721 (Medicine) 12/05/2013 - 11/11/2014
80 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan dengan Pemakanan
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan dan Pemakanan
(A10009)
Sarjana Muda 124 541 (Food Processing) Mulai 22/05/2013
81 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A10420)
Sarjana Muda 123 545 (Applied Science) Mulai 21/06/2013
82 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Seni Bina
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Seni Bina
(MQA/FA1627)
Sarjana Muda 120 581 (Architecture and Town Planning) 01/08/2014 - 31/07/2019
83 Ijazah Doktor Perubatan
(MQA/FA4671)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 12/11/2014 - 11/11/2015
84 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(MQA/FA4815)
Sarjana Muda 134 723 (Nursing and Caring) 23/12/2014 - 22/12/2017
85 Master in Business Administration
(A1696)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 17/09/2007 - 16/09/2012
86 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Logistik
(A6982)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 15/05/2008
87 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrikal)
(A9869)
Sarjana 40 522 (Electricity and Energy) Mulai 21/12/2010
88 Sarjana Sains (Bioteknologi dengan Pengurusan Perniagaan)
(A9903)
Sarjana 40 421 (Biology and Biochemistry) Mulai 03/04/2012
89 Sarjana Sains (Bioteknologi)
(A9411)
Sarjana 40 421 (Biology and Biochemistry) Mulai 03/04/2012
90 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A11549)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 17/09/2012
91 Sarjana Sains (Anti-Penuaan, Perubatan Regeneratif dan Perubatan Estetik)
(A10080)
Sarjana 43 721 (Medicine) Mulai 27/11/2012
92 Sarjana Sains Kimia Farmaseutikal
(MQA/FA0014)
Sarjana 40 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2013
93 Sarjana Sains (Sains Gunaan) Melalui Penyelidikan
(A10188)
Sarjana NA 545 (Applied Science) Mulai 02/07/2013
94 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA1320)
Sarjana 40 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 02/01/2014
95 Doctor of Business Administration
(A10091)
Ijazah Kedoktoran 42 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 27/12/2012
 
CetakCetak