Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti UCSI (Nama Lama : Kolej Antarabangsa Sedaya)
Alamat : No. 1, Jalan Menara Gading
UCSI Heights, Cheras
56000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
No Tel : 603-9101 8880
No Faks : 603-9102 3606
E-Mel : enquiry@ucsiuniversity.edu.my
Laman Web : www.ucsiuniversity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sains
(A1457)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 28/11/2005 - 27/11/2010
2 Program Asas Muzik
(A1458)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 27/12/2005 - 26/12/2010
3 Program Asas Sastera
(A1456)
52 010 (Basic / broad, general programmes) 27/12/2005 - 26/12/2010
4 GCE Advanced Level
(A3707)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) 21/02/2007 - 20/02/2012
5 Program Asas Pengajian Seni Bina
(A6302)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 14/11/2007
6 Program Asas Sains
(A9776)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/11/2010
7 Kursus Asas Sastera
(A11125)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/12/2010
8 Program Asas Muzik
(A9724)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/12/2010
9 GCE A-Level
(A8995)
66 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/02/2012
10 Sijil Bahasa Inggeris
(A1263)
75 224 (Other Languages) 20/04/2005 - 19/04/2010
11 Sijil Bahasa Inggeris
(A9363)
53 224 (Other Languages) Mulai 20/04/2010
12 Diploma Pengurusan Logistik
(A1262)
94 345 (Management and Administration) 20/04/2005 - 19/04/2010
13 Diploma Pengurusan
(A4889)
92 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2006
14 Diploma Teknologi Maklumat
(A5293)
90 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2006
15 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A5631)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 28/08/2007
16 Diploma Kejururawatan
(A1711)
98 723 (Nursing and caring) 05/09/2007 - 04/09/2012
17 Diploma Pengurusan Logistik
(A8654)
90 840 (Transport services) Mulai 20/04/2010
18 Diploma Pengajian Seni Bina
(A6301)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 22/06/2010
19 Diploma Senibina Dalaman
(A6304)
90 581 (Architecture and town planning) Mulai 07/07/2010
20 Diploma Pengurusan
(A11187)
91 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2011
21 Diploma Teknologi Maklumat
(A11078)
94 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2011
22 Diploma Kejururawatan
(A11048)
97 723 (Nursing and caring) 05/09/2012 - 04/09/2017
23 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA1249)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/08/2013
24 B.Eng.(Hons) In Communication And Electronics Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A0504)
151 523 (Electronics and Automation) 29/11/2001 - 28/11/2006
25 B.Eng.(Hons) In Electrical And Electronics Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A0503)
151 523 (Electronics and Automation) 29/11/2001 - 28/11/2006
26 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) secara kerjasama dengan USM
(A0917)
150 727 (Pharmacy) 31/12/2003 - 30/12/2008
27 B.A.(Hons) In Business Administration 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Derby, United Kingdom
(A1017)
94 345 (Management and Administration) 21/06/2004 - 20/06/2009
28 B.Sc.(Hons) In Business Information System 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Derby, United Kingdom
(A1016)
100 481 (Computer Science) 21/06/2004 - 20/06/2009
29 B.Sc.(Hons) In Computing For Business 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, United Kingdom
(A1015)
113 482 (Computer Use) 21/06/2004 - 20/06/2009
30 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran
(A1400)
113 481 (Computer Science) 28/10/2005 - 27/10/2010
31 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Psikologi
(A1459)
111 311 (Psychology) 27/12/2005 - 26/12/2010
32 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A1712)
120 723 (Nursing and caring) 23/06/2006 - 22/06/2011
33 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A1764)
102 342 (Marketing and Advertising) 07/08/2006 - 06/08/2011
34 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A1765)
102 345 (Management and Administration) 07/08/2006 - 06/08/2011
35 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
(A1763)
102 344 (Accounting and Taxation) 07/08/2006 - 06/08/2011
36 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan Dan Kewangan
(A1766)
105 344 (Accounting and Taxation) 07/08/2006 - 06/08/2011
37 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perniagaan Sistem Maklumat
(A4873)
100 481 (Computer Science) 28/08/2006 - 27/08/2011
38 Bachelor of Music (Hons) Classical
(A4416)
107 212 (Music and Performing Arts) 23/03/2007 - 22/03/2012
39 Bachelor of Musics (Hons) Contemporary
(A4415)
107 212 (Music and Performing Arts) 23/03/2007 - 22/03/2012
40 Bachelor of Science (Hons) Food Science and Nutrition
(A4713)
112 541 (Food Processing) 22/05/2007 - 21/05/2013
41 Bachelor of Science (Hons) Biotechnology
(A4410)
108 545 (Applied science) 21/06/2007 - 20/06/2013
42 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Komunikasi Massa
(A4560)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 17/07/2007
43 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A4411)
128 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
44 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi Dan Elektronik
(A4412)
127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2008 - 31/12/2009
45 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Bahasa Inggeris dan Komunikasi
(A5783)
120 224 (Other Languages) Mulai 24/03/2008
46 Bachelor of Pharmacy secara kerjasama (2+2) dengan Curtin University of Technology, Australia
(A1123)
138 727 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2013
47 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A6204)
139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
48 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A5809)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2009 - 04/10/2010
49 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A11045)
129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
50 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi Dan Elektronik
(A11046)
127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2011
51 Ijazah Doktor Perubatan
(A4407)
NA 721 (Medicine) 26/03/2010 - 24/10/2013
52 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih dan Rangkaian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Mudah Alih
(A7783)
123 481 (Computer Science) Mulai 19/04/2010
53 Sarjana Muda Seni Kreatif (Kepujian) Reka Bentuk Animasi 3D
(A7329)
123 214 (Design) Mulai 11/08/2010
54 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A11676)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2010 - 04/04/2016
55 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran
(A9516)
123 481 (Computer Science) Mulai 28/10/2010
56 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Logistik
(A8248)
123 345 (Management and Administration) Mulai 08/12/2010
57 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Psikologi
(A9801)
121 311 (Psychology) Mulai 27/12/2010
58 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(A11950)
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
59 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(A11047)
125 723 (Nursing and caring) 23/06/2011 - 22/03/2015
60 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A9513)
123 342 (Marketing and Advertising) Mulai 07/08/2011
61 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(A9514)
123 345 (Management and Administration) Mulai 07/08/2011
62 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
(A9512)
123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/08/2011
63 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A9515)
123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/08/2011
64 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sistem Maklumat Perniagaan
(A11146)
120-122 340 (Business and Administration) Mulai 28/08/2011
65 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A1850)
129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
66 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
(A8663)
136 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
67 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Komunikasi dan Elektronik
(A1851)
127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2016
68 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
(A8666)
136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2016
69 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
(A8931)
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2016
70 Sarjana Muda Muzik Klasik (Kepujian)
(A9725)
130 212 (Music and Performing Arts) Mulai 23/03/2012
71 Sarjana Muda Muzik Sezaman (Kepujian)
(A9726)
130 212 (Music and Performing Arts) Mulai 23/03/2012
72 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Reka Bentuk Fesyen dengan Pemasaran
(A8551)
120 214 (Design) Mulai 30/05/2012
73 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Seni Bina
(MQA/FA1627)
107 581 (Architecture and town planning) 01/07/2012 - 31/07/2014
74 ACCA Qualification
(A8247)
65 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/09/2012
75 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
(A11179)
123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/11/2012
76 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
(A10263)
134 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2017
77 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA3421)
139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2016
78 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Bina Dalaman
(MQA/FA3385)
120 581 (Architecture and town planning) 18/01/2013 - 17/01/2021
79 Ijazah Doktor Perubatan
(A11324)
Memenuhi keperluan k 721 (Medicine) 12/05/2013 - 11/11/2014
80 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan dengan Pemakanan
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan dan Pemakanan
(A10009)
124 541 (Food Processing) Mulai 22/05/2013
81 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(A10420)
123 545 (Applied science) Mulai 21/06/2013
82 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Seni Bina
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Seni Bina
(MQA/FA1627)
120 581 (Architecture and town planning) 01/08/2014 - 31/07/2019
83 Ijazah Doktor Perubatan
(MQA/FA4671)
NA 721 (Medicine) 12/11/2014 - 11/11/2015
84 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
(MQA/FA4815)
134 723 (Nursing and caring) 23/12/2014 - 22/12/2017
85 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari dan Kewangan
(MQA/FA1835)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 07/08/2015
86 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA7765)
139 727 (Pharmacy) 05/10/2015 - 04/10/2016
87 Ijazah Doktor Perubatan
(MQA/FA4671)
NA 721 (Medicine) 12/11/2015 - 11/11/2018
88 Master in Business Administration
(A1696)
40 345 (Management and Administration) 17/09/2007 - 16/09/2012
89 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Logistik
(A6982)
40 345 (Management and Administration) Mulai 15/05/2008
90 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrikal)
(A9869)
40 522 (Electricity and Energy) Mulai 21/12/2010
91 Sarjana Sains (Bioteknologi dengan Pengurusan Perniagaan)
(A9903)
40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 03/04/2012
92 Sarjana Sains (Bioteknologi)
(A9411)
40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 03/04/2012
93 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A11549)
40 345 (Management and Administration) Mulai 17/09/2012
94 Sarjana Sains (Anti-Penuaan, Perubatan Regeneratif dan Perubatan Estetik)
(A10080)
43 721 (Medicine) Mulai 27/11/2012
95 Sarjana Sains Kimia Farmaseutikal
(MQA/FA0014)
40 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2013
96 Sarjana Sains (Sains Gunaan) Melalui Penyelidikan
(A10188)
NA 545 (Applied science) Mulai 02/07/2013
97 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA1320)
40 340 (Business and Administration) Mulai 02/01/2014
98 Master of Music (Performance Studies)
(MQA/FA1257)
40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 07/11/2014
99 Master of Science in Pharmaceutical Technology
(MQA/FA0013)
40 727 (Pharmacy) Mulai 12/08/2015
100 Doctor of Business Administration
(A10091)
42 340 (Business and Administration) Mulai 27/12/2012
 
CetakCetak