Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint Cawangan Kota Bharu (Nama Lama : Kolej Teknologi Cosmopoint (Kota Bharu))
Alamat : No. 5, 6, 7 & 8 Vista Square
Jalan Sri Cemerlang
15350 Kota Bharu
Kelantan.
No Tel : 09-743 7677
No Faks : 09-743 9277
E-Mel : md_gabar@cosmopoint.com
Laman Web : www.cosmopoint.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Aplikasi Multimedia
(A0928)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) 31/01/2004 - 30/01/2009
2 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A0929)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) 31/01/2004 - 30/01/2009
3 Diploma Teknologi Maklumat
(A0927)
97 481 (Computer Science) 31/01/2004 - 30/01/2009
4 Diploma E-Kesetiausahaan
(A1781)
97 346 (Secretarial and office work) 23/07/2007 - 22/07/2012
5 Diploma E-Perniagaan
(A1780)
97 340 (Business and Administration) 23/07/2007 - 22/07/2012
6 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A9139)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 31/01/2009
7 Diploma Teknologi Maklumat
(A9141)
97 481 (Computer Science) Mulai 31/01/2009
8 Diploma Aplikasi Multimedia
(A9140)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 01/02/2009
9 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A10047)
93 345 (Management and Administration) Mulai 24/10/2011
10 Diploma Perakaunan
(A9952)
95 344 (Accounting and Taxation) Mulai 24/10/2011
11 Diploma E-Kesetiausahaan
(A11028)
93 346 (Secretarial and office work) Mulai 23/07/2012
12 Diploma E-Perniagaan
(A11029)
94 340 (Business and Administration) Mulai 23/07/2012
 
CetakCetak