Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint Cawangan Johor Bahru (Nama Lama : Kolej Teknologi Cosmopoint (Johor Bahru))
Alamat : Tingkat 1-3, No.5, Jalan Wong Ah Fook
Wisma Hock Yee Hin
80000 Johor Bahru
Johor.
No Tel : 07-276 7500
No Faks : 07-276 7504
E-Mel : ooichinhoe@cosmopoint.com.my
Laman Web : www.cosmopoint.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Aplikasi Multimedia
(A0800)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) 10/06/2003 - 09/06/2008
2 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A0801)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) 10/06/2003 - 09/06/2008
3 Diploma Teknologi Maklumat
(A0799)
97 481 (Computer Science) 10/06/2003 - 09/06/2008
4 Diploma E-Kesetiausahaan
(A1787)
97 346 (Secretarial and office work) 23/07/2007 - 22/07/2012
5 Diploma E-Perniagaan
(A1788)
97 340 (Business and Administration) 23/07/2007 - 22/07/2012
6 Diploma Aplikasi Multimedia
(A5706)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/06/2008
7 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A6635)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/06/2008
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A5705)
97 481 (Computer Science) Mulai 10/06/2008
9 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A10036)
93 345 (Management and Administration) Mulai 27/06/2012
10 Diploma Perakaunan
(A9919)
93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 27/06/2012
11 Diploma E-Kesetiausahaan
(A10782)
93 346 (Secretarial and office work) Mulai 23/07/2012
12 Diploma E-Perniagaan
(A10783)
93 340 (Business and Administration) Mulai 23/07/2012
 
CetakCetak