Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Profesional MARA (Cawangan Seri Iskandar)
Alamat : Lot PT No. 2635, Bandar Seri Iskandar
Jalan Tronoh-Bota
32600 Bota
Perak.
No Tel : 05-371 2655
No Faks : 05-371 2385
E-Mel : -
Laman Web : www.kpm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation Higher National Diploma In Business & E - Commerce
(AL0053)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) 26/01/2006 - 25/01/2011
2 Foundation Higher National Diploma In Business & Marketing
(AL0054)
Program Asas 50 010 (Basic / Broad, General Programmes) 26/01/2006 - 25/01/2011
3 Foundation HND In Business & Computing
(AL0055)
Program Asas 51 010 (Basic / Broad, General Programmes) 26/01/2006 - 25/01/2011
4 Program Asas Perniagaan
(MQA/FA1069)
Program Asas 52 010 (Basic / Broad, General Programmes) Mulai 08/06/2011
5 Higher National Diploma (HND) In Business & Computing
(AL0050)
Diploma 67 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 26/01/2006 - 25/01/2011
6 Higher National Diploma (HND) In Business & E-Commerce
(AL0051)
Diploma 67 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 26/01/2006 - 25/01/2011
7 BTEC Edexcel Higher National Diploma In Business & Marketing
(AL0052)
Diploma 67 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 23/05/2006 - 22/05/2011
8 Higher National Diploma in Business (Information Technology)
Nama Lama : Higher National Diploma in Business and Computing
(MQA/FA0530)
Diploma 60 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 26/01/2011
9 Higher National Diploma in Business and E-Commerce
(MQA/FA0553)
Diploma 60 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 26/01/2011
10 Higher National Diploma in Business (Marketing)
Nama Lama : Higher National Diploma in Business and Marketing
(MQA/FA0552)
Diploma 60 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 23/05/2011
11 Diploma Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA1241)
Diploma 94 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 08/09/2011
 
CetakCetak