Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint Cawangan Ipoh (Nama Lama : Kolej Teknologi Cosmopoint (Ipoh))
Alamat : No. 68, Jalan Sultan Idris Shah
30000 Ipoh
Perak.
No Tel : 05-249 2626
No Faks : 05-249 2625
E-Mel : jehamid@po.jaring.my
Laman Web : www.cosmopoint.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Aplikasi Multimedia
(A0686)
Diploma 97 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 29/01/2003 - 28/01/2008
2 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A0687)
Diploma 97 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 29/01/2003 - 28/01/2008
3 Diploma Teknologi Maklumat
(A0685)
Diploma 97 481 (Computer Science) 29/01/2003 - 28/01/2008
4 Diploma E-Kesetiausahaan
(A1775)
Diploma 97 346 (Secretarial and Office Work) 09/08/2006 - 08/08/2011
5 Diploma E-Perniagaan
(A1774)
Diploma 97 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 09/08/2006 - 08/08/2011
6 Diploma Aplikasi Multimedia
(A5704)
Diploma 97 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 29/01/2008
7 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A5702)
Diploma 95 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) Mulai 29/01/2008
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A5703)
Diploma 97 481 (Computer Science) Mulai 29/01/2008
9 Diploma Perakaunan
(A8971)
Diploma 93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 20/06/2011
10 Diploma E-Kesetiausahaan
(A10781)
Diploma 93 346 (Secretarial and Office Work) Mulai 09/08/2011
11 Diploma E-Perniagaan
(A11021)
Diploma 94 345 (Management and Administration) Mulai 09/08/2011
12 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A10045)
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 10/04/2012
 
CetakCetak