Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Perubatan Melaka - Manipal
Alamat : Lot 463-1, Jalan Batu Hampar
75150 Bukit Baru
Malacca.
No Tel : 06-292 5849
No Faks : 06-292 5852
E-Mel : info@manipal.edu.my
Laman Web : www.manipal.edu/melaka
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA0668)
52 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 11/07/2013
2 Ijazah Sarjana Muda MBBS Secara Kerjasama Dengan Manipal Academy Of Higher Education, India
(A0617)
5796 jam kontak 721 (Medicine) 09/07/2003 - 08/07/2008
3 Ijazah Sarjana Muda MBBS 2 1/2 + 2 1/2 Secara Kerjasama Dengan Manipal Academy Of Higher Education, India
(A1533)
5796 jam kontak 721 (Medicine) 29/05/2006 - 30/06/2010
4 Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) 2 1/2 + 2 1/2 secara kerjasama dengan Manipal Academy of Higher Education, India
(A6800)
Memenuhi keperluan y 721 (Medicine) 26/03/2010 - 31/12/2015
5 Bachelor of Dental Surgery (BDS) 2+3 in Collaboration with Manipal University, India
(A6864)
129 724 (Dental Studies) 03/07/2014 - 02/07/2017
6 Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) 2 1/2 + 2 1/2 in collaboration with Manipal University, India
(MQA/FA5845)
Fulfilled the requirement as set by MMC 721 (Medicine) 01/01/2016 - 31/12/2020
 
CetakCetak