MQA_v3

NOTE : Page only available in Malay version
Pelawaan Sebut Harga Bil.21/2017 1. Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan di negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera untuk mengemukakan sebut harga seperti berikut: 2. Dokumen sebut harga boleh dicetak menerusi portal MQA www.mqa.gov.my

  Surat Pelawaan Sebut Harga 212017 [AIRBRUSH]  


 3. Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan hendaklah difaks atau diemelkan kepada pegawai berikut: 4. Tawaran sebut harga yang diterima selepas tarikh dan masa tutup pelawaan iaitu pada 14 Ogos 2017 (Isnin) selepas jam 12.00 tengah hari tidak akan dipertimbangkan.


 5. Pembekal dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebut harga sebelum mengemukakan tawaran dan menjadi tanggungjawab pembekal untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak MQA.


 6. Pegawai MQA atau ahli keluarga atau saudara terdekat mereka adalah dilarang daripada menyertai sebut harga ini. Pembekal yang menyertai tawaran ini hendaklah memastikan tidak mempunyai kepentingan atau pertalian keluarga terdekat dengan pegawai MQA.


 7. Keputusan sebut harga adalah MUKTAMAD dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.


 8. Sekiranya pihak tuan tidak menerima sebarang maklum balas daripada pihak MQA dalam tempoh 45 hari dari tarikh tawaran ini ditutup, permohonan tuan dianggap tidak berjaya.
 • MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY
  Mercu MQA,
  No. 3539, Jalan Teknokrat 7,
  Cyber 5,
  63000 Cyberjaya, Selangor.

  +603 - 7968 7002
  (webadmin[at]mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my